Câu hỏi:

22/02/2023 81

Ông K cơi nới nhà nên đã để sắt, thép chiếm dụng lối đi của người tham gia giao thông. Hành vi của ông K là biểu hiện vi phạm

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tổ chức nào đóng vai trò trụ cột trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay?

Xem đáp án » 22/02/2023 1,155

Câu 2:

Những căn cứ cơ bản để phân biệt các thời đại kinh tế khác nhau dựa vào sự phát triển của

Xem đáp án » 22/02/2023 1,014

Câu 3:

Lao động cụ thể là:

Xem đáp án » 22/02/2023 912

Câu 4:

Việc người sản xuất luân chuyển hàng hóa từ nơi này sang nơi khác thông qua sự biến động của giá cả thị trường là thực hiện chức năng nào sau đây của thị trường

Xem đáp án » 22/02/2023 849

Câu 5:

Theo yêu cầu của quy luật giá trị , người sản xuất kinh doanh vận dụng tốt tác động kích thích lực lượng sản xuất phát triển khi thực hiện hành vi nào dưới đây

Xem đáp án » 22/02/2023 638

Câu 6:

Một trong những nguyên tắc cơ bản để xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân là gì?

Xem đáp án » 22/02/2023 603

Câu 7:

Quan hệ nào được coi là quan hệ cơ bản nhất trong gia đình?

 

Xem đáp án » 22/02/2023 483

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK