Câu hỏi:

25/02/2023 194

Một electron chuyển động với vận tốc 2.106m/s vào trong từ trường đều B = 0,01T chịu tác dụng của lực Lorenxơ 16.1016N. Góc hợp bởi vecto vận tốc và hướng đường sức từ trường là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện 5A đặt trong từ trường đều thì chịu một lực 40N. Nếu dòng điện qua dây dẫn giảm 10 lần thì nó chịu một lực từ có độ lớn:

Xem đáp án » 25/02/2023 771

Câu 2:

Chọn phát biểu sai khi nói về tính chất của đường sức từ?

Xem đáp án » 25/02/2023 525

Câu 3:

Một khung dây dẫn điện trở 4Ω hình vuông cạnh 20cm nằm trong từ trường đều các cạnh vuông góc với đường sức. Khi cảm ứng từ giảm đều từ 0,8T về 0,3T trong thời gian 0,2s thì cường độ dòng điện trong dây dẫn là

Xem đáp án » 25/02/2023 514

Câu 4:

Một sợi dây đồng có bán kính dây là 0,2mm, lớp sơn cách điện bên ngoài mỏng. Dùng sợi dây này để quấn một ống dây có chiều dài 40cm. Số vòng dây trên mỗi mét chiều dài của ống dây là

Xem đáp án » 25/02/2023 475

Câu 5:

Một đoạn dây dẫn dài 10cm đặt trong từ trường đều sao cho dây dẫn hợp với vecto cảm ứng từ B một góc α=300. Biết dòng điện chạy qua dây là 5mA. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn là 5.105N. Độ lớn cảm ứng từ là:

Xem đáp án » 25/02/2023 430

Câu 6:

Một ống dây tiết diện 10 cm2, chiều dài 25cm và có 500 vòng dây. Hệ số tự cảm của ống dây (không lõi, đặt trong không khí) là

Xem đáp án » 25/02/2023 360

Câu 7:

Một khung dây dẫn hình vuông, cạnh a = 10cm, đặt cố định trong từ trường đều có vecto cảm ứng từ B vuông góc với mặt phẳng khung. Trong khoảng thời gian Δt=0,04s, cho độ lớn của B tăng đều từ 0,3T đến 0,5T. Độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là

Xem đáp án » 25/02/2023 353

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK