Câu hỏi:

14/03/2023 64

Hoàn thành bảng tóm tắt về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của các nước Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây theo mẫu dưới đây:

Tình hình chính trị

Tình hình kinh tế

Tình hình xã hội

Tình hình văn hóa

 

 

 

 

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tình hình

chính trị

Tình hình

kinh tế

Tình hình

xã hội

Tình hình

văn hóa

- Triều đình phong kiến đã đầu hàng, phụ thuộc vào chính quyền thực dân.

- Sự chia rẽ dân tộc, tôn giáo trong nội bộ từng nước và tạo nên khoảng cách giữa các quốc gia trong khu vực.

 

- Chính quyền thực dân thực hiện “cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền”; đẩy mạnh khai thác khoáng sản; mở mang giao thông vận tải.

- Kinh tế Đông Nam Á chuyển biến cục bộ, thiếu cân đối…

- Trật tự xã hội truyền thống bị phá vỡ.

- Kết cấu xã hội có sự thay đổi: gc cũ phân hóa; xuất hiện những lực lượng xã hội mới.

- Văn hóa phương Tây du nhập vào Đông Nam Á.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu những nét chính về tình hình chính trị Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây.

Xem đáp án » 14/03/2023 619

Câu 2:

- Cuộc đấu tranh chống lại ách đô hộ của thực dân phương Tây đã diễn ra như thế nào ở Đông Nam Á?

- Dựa vào tư liệu 3.9 và 3.10, em có nhận xét gì về tinh thần đấu tranh của người dân In-đô-nê-xi-a chống lại ách đô hộ của thực dân Hà Lan?

Cuộc đấu tranh chống lại ách đô hộ của thực dân phương Tây đã diễn ra như thế nào (ảnh 1)

Xem đáp án » 14/03/2023 435

Câu 3:

Tìm hiểu thêm về một người anh hùng dân tộc của các nước Đông Nam Á trong thời kì chống lại ách đô hộ của thực dân phương Tây: Viết một đoạn văn khoảng 150 chữ giới thiệu về người anh hùng đó.

Xem đáp án » 14/03/2023 385

Câu 4:

Vào thế kỉ XVI, nhiều quốc gia phong kiến ở khu vực Đông Nam Á bước vào giai đoạn suy thoái và phải đối mặt với sự xâm lược, chiếm đóng của thực dân phương Tây. Quá trình này đã diễn ra như thế nào? Dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây, tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của các nước Đông Nam Á có những điểm gì nổi bật? Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước trong khu vực chống lại ách đô hộ đã diễn ra như thế nào?

Xem đáp án » 14/03/2023 231

Câu 5:

- Hình 3.5 và hình 3,6 cho em biết những ngành kinh tế nào được chính quyền thuộc địa chú trọng phát triển?

Hình  3.5 và hình 3,6 cho em biết những ngành kinh tế nào được chính quyền thuộc địa  (ảnh 1)

- Theo em, chính sách cướp đoạt ruộng đất, “cưỡng bức trồng trọt” của chính quyền thực dân gây ra hậu quả gì cho người dân thuộc địa?

Xem đáp án » 14/03/2023 223

Câu 6:

- Trình bày những nét chính về tình hình xã hội Đông Nam Á thời thực dân đô hộ.

- Những chi tiết nào trong hình 3.8 thể hiện những tầng lớp khác nhau trong xã hội và sự hiện diện của văn hóa phương Tây ở thành thị?

Trình bày những nét chính về tình hình xã hội Đông Nam Á thời thực dân đô hộ (ảnh 1)

Xem đáp án » 14/03/2023 156

Câu 7:

- Dựa vào thông tin trong bài em hãy trình bày những nét chính trong quá trình thực dân phương Tây xâm lược các nước Đông Nam Á từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX

- Tại sao Ma-lắc-ca (Malacca) lại trở thành mục tiêu đầu tiên của chủ nghĩa thực dân phương Tây?

Xem đáp án » 14/03/2023 114

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK