Câu hỏi:

14/03/2023 79

Hoàn thành bảng tóm tắt về những nét chính trong kinh tế, tôn giáo và văn hóa nước ta ở các thế kỉ XVI - XVIII

Lĩnh vực

Nét chính

Kinh tế

?

Tôn giáo

?

Văn hóa

?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lĩnh vực

Nét chính

Kinh tế

- Nông nghiệp:

+ Sản xuất nông nghiệp ở cả Đàng Trong và Đàng ngoài từng bước được phục hồi và phát triển trở lại.

+ Tình trạng nông dân bị chấm chiếm ruộng đất có xu hướng tăng.

- Thủ công nghiệp:

+ Các nghề thủ công truyền thống tiếp tục phát triển; xuất hiện thêm nhiều nghề thủ công mới.

+ Có nhiều làng nghề thủ công nổi tiếng.

- Thương nghiệp:

+ Hoạt động buôn bán trong dân đã trở nên phổ biến.

+ Ngoại thương phát triển mạnh.

+ Nhiều đô thị ở Đàng Trong và Đàng Ngoài được hưng khởi.

Tôn giáo

- Đạo giáo và Phật giáo có điều kiện phục hồi.

- Nho giáo vẫn được nhà nước phong kiến duy trì.

- Thiên Chúa giáo du nhập và dần gây dựng được ảnh hưởng.

Văn hóa

- Chữ viết: xuất hiện loại chữ Latinh dùng để ghi âm tiếng Việt.

- Đạt được nhiều thành tựu lớn trên các lĩnh vực: văn học, khoa học và nghệ thuật.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu những nét chính về tình hình phát triển thủ công nghiệp. Sự phát triển của những làng nghề thủ công đương thời có ý nghĩa tích cực như thế nào?

Xem đáp án » 14/03/2023 69

Câu 2:

Vào thế kỉ XVI - XVIII, nước ta có chuyển biến gì về tôn giáo? Miêu tả một nét đẹp trong tín ngưỡng truyền thống của dân tộc phát triển trong thời kì này.

Xem đáp án » 14/03/2023 53

Câu 3:

Tìm hiểu thêm thông tin về làng thủ công truyền thống Việt Nam, em hãy:

- Mô tả vài nét về một làng nghề thủ công đã có từ thế kỉ XVI - XVIII.

- Đề xuất những giải pháp để bảo tồn làng nghề đó.

Xem đáp án » 14/03/2023 47

Câu 4:

- Nêu những chuyển biến về chữ viết, văn học, khoa học và nghệ thuật giai đoạn từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII.

- Vì sao chữ cái La-tinh ghi âm tiếng Việt trở thành chữ Quốc ngữ của nước ta cho đến ngày nay?

Xem đáp án » 14/03/2023 45

Câu 5:

Khai thác các tư liệu 6.4, 6.5, 6.6 và thông tin trong bài, em hãy nêu những nét chính về về tình hình phát triển của thương nghiệp thế kỉ XVI - XVIII. Thương nghiệp thời kì này có những điểm mới gì so với giai đoạn lịch sử trước đó (thế kỉ XIV - XV)?

Khai thác các tư liệu 6.4, 6.5, 6.6 và thông tin trong bài, em hãy nêu những nét chính (ảnh 1)

Xem đáp án » 14/03/2023 34

Câu 6:

Khai thác từ liệu 6.1, 6.2 và thông tin trong bài, em hãy nêu những nét chính về tình hình nông nghiệp Đại Việt trong thế kỉ XVI - XVIII. Sự phát triển nền nông nghiệp trong giai đoạn này có những điểm tích cực và hạn thế nào?

Khai thác từ liệu 6.1, 6.2 và thông tin trong bài, em hãy nêu những nét chính về  (ảnh 1)

Xem đáp án » 14/03/2023 31

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK