Câu hỏi:

14/03/2023 33

Tác giả dùng ngôi thứ mấy để chia sẻ cảm nghĩ? Cảm xúc và suy nghĩ được thể hiện như thế nào trong bài viết?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Tác giả đã dùng ngôi thứ nhất để chia sẻ cảm nghĩ.

- Cảm xúc và suy nghĩ được thể hiện trong bài viết: Cảm xúc ngạc nhiên, thích thú trước những suy nghĩ ngây ngô, hồn nhiên của con trẻ. Cùng những suy nghĩ nhẹ nhàng, sâu lắng trước tình cảm của người mẹ.  

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

- Với mục đích và người đọc đó, em sẽ chọn nội dung và cách viết như thế nào?

Xem đáp án » 14/03/2023 68

Câu 2:

Chọn một bài thơ tự do mà em yêu thích, viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ của em về bài thơ đó.

Bước 1: Chuẩn bị trước khi viết

Em hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Thơ tự do là thể thơ như nào? Đoạn văn chia sẻ cảm nghĩ về một bài thơ tự do có đặc điểm gì về hình thức và nội dung?

Xem đáp án » 14/03/2023 50

Câu 3:

- Mục đích viết đoạn văn này là gì? Người đọc đoạn văn này có thể là ai? Họ muốn thu nhận điều gì từ đoạn văn của em?

Xem đáp án » 14/03/2023 34

Câu 4:

Tìm các phép liên kết được sử dụng trong đoạn văn.

Xem đáp án » 14/03/2023 33

Câu 5:

Xác định nội dung câu chủ đề, câu kết đoạn của đoạn văn.

Xem đáp án » 14/03/2023 29

Câu 6:

Tóm tắt phần thân đoạn.

Xem đáp án » 14/03/2023 29

Bình luận


Bình luận