Câu hỏi:

14/03/2023 31

Dựa trên những hiểu biết của em về sóng thần, thiết kế áp phích để hướng dẫn mọi người những việc cần làm khi xảy ra sóng thần.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Dựa trên những hiểu biết của em về sóng thần, thiết kế áp phích để hướng dẫn mọi người những việc cần làm khi xảy ra sóng thần.  (ảnh 1)
 
Media VietJack
Media VietJack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Văn bản Sao băng là gì và những điều bạn cần biết về sao băng? có phải là văn bản giải thích một hiện tượng tự nhiên hay không? Vì sao?

Xem đáp án » 14/03/2023 69

Câu 2:

Văn bản đã sử dụng (những) loại phương tiện phi ngôn ngữ nào? Ý nghĩa của việc sử dụng (những) loại phương tiện ấy trong văn bản là gì?

Xem đáp án » 14/03/2023 68

Câu 3:

Mục đích viết của văn bản trên là gì? Những đặc điểm nào của văn bản giúp em nhận ra mục đích ấy?

Xem đáp án » 14/03/2023 55

Câu 4:

Văn bản sử dụng những loại phương tiện phi ngôn ngữ nào? Nhận xét về hiệu quả biểu đạt của chúng trong văn bản.

Xem đáp án » 14/03/2023 54

Câu 5:

Chỉ ra điểm khác biệt trong cách trình bày đề mục của văn bản Sao băng là gì và những điều bạn cần biết về sao băng? với văn bản Bạn đã biết gì về sóng thần? Cách trình bày ấy có tác dụng gì trong việc thực hiện mục đích của văn bản?

Xem đáp án » 14/03/2023 49

Câu 6:

Nội dung chính của đoạn văn này là gì? 

Xem đáp án » 14/03/2023 46

Câu 7:

Điều khiến sóng thần trở nên đáng sợ nhất với con người là gì?

Xem đáp án » 14/03/2023 44

Bình luận


Bình luận