Câu hỏi:

15/03/2023 20

Dựa vào hình 1.4 và thông tin trong bài, em hãy mô tả chế độ nước của sông Cửu Long.

Dựa vào hình 1.4 và thông tin trong bài, em hãy mô tả chế độ nước của sông Cửu Long (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Chế độ nước sông Cửu Long chia thành 2 mùa:

+ Mùa lũ: kéo dài 5 tháng (từ tháng 7 đến tháng 11), chiếm hơn 75% lưu lượng dòng chảy cả năm. Nước sông khá điều hoà, lũ lên chậm và rút chậm.

+ Mùa cạn: kéo dài 7 tháng (từ tháng 11 đến tháng 6 năm sau), chiếm gần 25% lưu lượng dòng chảy cả năm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

So sánh chế độ nước của sông Hồng và sông Cửu Long.

Xem đáp án » 15/03/2023 95

Câu 2:

Lập sơ đồ thể hiện quá trình hình thành và phát triển, khai khẩn châu thổ sông Hồng hoặc châu thổ sông Cửu Long.

Xem đáp án » 15/03/2023 70

Câu 3:

Dựa vào hình 1.3 và thông tin trong bài, em hãy trình bày quá trình hình thành và phát triển châu thổ sông Cửu Long.

Dựa vào hình 1.3 và thông tin trong bài, em hãy trình bày quá trình hình thành và (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/03/2023 68

Câu 4:

Dựa vào hình 1.1 và thông tin trong bài, em hãy trình bày quá trình hình thành và phát triển châu thổ sông Hồng.

Dựa vào hình 1.1 và thông tin trong bài, em hãy trình bày quá trình hình thành  (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/03/2023 43

Câu 5:

Dựa vào thông tin trong bài, em hãy trình bày quá trình con người khai khẩn và cải tạo châu thổ, chế ngự với chế độ nước của sông Hồng.

Xem đáp án » 15/03/2023 32

Câu 6:

Châu thổ sông Hồng và châu thổ sông Cửu Long là nơi tập trung đông dân cư đồng thời là hai vùng kinh tế quan trọng của nước ta. Vậy, hai châu thổ này được hình thành và phát triển như thế nào? Chế độ nước của các dòng sông chính và quá trình con người chinh phục châu thổ ra sao?

Xem đáp án » 15/03/2023 29

Câu 7:

Em hãy sưu tầm tài liệu và viết một đoạn văn ngắn mô tả mùa lũ và mùa cạn của một dòng sông ở nước ta.

Xem đáp án » 15/03/2023 26

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK