Câu hỏi:

15/03/2023 31

Vẽ sơ đồ thể hiện các hoạt động khai thác tài nguyên biển đảo nước ta.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

(*) Sơ đồ tham khảo:

Vẽ sơ đồ thể hiện các hoạt động khai thác tài nguyên biển đảo nước ta (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa thuộc đơn vị hành chính nào của Nhà nước Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử?

Xem đáp án » 15/03/2023 80

Câu 2:

Dựa hình 2.2 và thông tin trong bài, em hãy:

- Kể tên một số hoạt động khai thác tài nguyên vùng biển, đảo nước ta.

- Phân tích những thuận lợi, khó khăn đối với phát triển kinh tế ở vùng biển Việt Nam.

Dựa hình 2.2 và thông tin trong bài, em hãy: Kể tên một số hoạt động khai thác  (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/03/2023 43

Câu 3:

Từ bảng 2.2, đoạn tư liệu và thông tin trong bài, em hãy cho biết Nhà nước Việt Nam qua các thời kì lịch sử đã có những hành động nào để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa.

Từ bảng 2.2, đoạn tư liệu và thông tin trong bài, em hãy cho biết Nhà nước Việt Nam  (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/03/2023 36

Câu 4:

Dựa vào kiến thức đã học và thông tin trong bài, em hãy trình bày những nét chính về môi trường và tài nguyên thiên nhiên vùng biển, đảo nước ta.

Xem đáp án » 15/03/2023 34

Câu 5:

Dựa vào hình 2.1 và thông tin trong bài, em hãy xác định:

- Hai huyện đảo xa bờ nhất nước ta.

- Huyện đảo có diện tích lớn nhất trong vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan.

Dựa vào hình 2.1 và thông tin trong bài, em hãy xác định: Hai huyện đảo xa bờ nhất nước ta (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/03/2023 32

Câu 6:

Dựa vào thông tin trong bài, em hãy phân tích những thuận lợi, khó khăn đối với bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.

Xem đáp án » 15/03/2023 27

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK