Câu hỏi:

17/03/2023 23

Khai thác thông tin và hình 2.4, nêu những tác động của cách mạng công nghiệp đối với sản xuất và đời sống.

Khai thác thông tin và hình 2.4, nêu những tác động của cách mạng công nghiệp đối với sản xuất và đời sống. (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

♦ Tác động đến đời sống sản xuất

- Làm thay đổi bộ mặt kinh tế các nước tư bản:

+ Nhiều trung tâm công nghiệp mới, thành thị đông dân xuất hiện;

+ Máy móc đã làm thay đổi căn bản quá trình sản xuất, nâng cao năng suất lao động, tạo ra của cải dồi dào;

+ Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho một bộ phận người dân trong xã hội tư bản, đặc biệt là giai cấp tư sản.

- Nhờ áp dụng hiệu quả những thành tựu của cách mạng công nghiệp, Anh, Pháp, Mỹ và Đức đã trở thành nước công nghiệp phát triển, trong đó Anh được mệnh danh là “công xưởng của thế giới”

- Cách mạng công nghiệp đã đưa lịch sử nhân loại bước sang nền văn minh mới - văn minh công nghiệp.

♦ Tác động đến đời sống xã hội:

- Cuộc cách mạng công nghiệp đã đưa tới sự ra đời của hai giai cấp cơ bản trong xã hội tư bản là tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp.

- Giai cấp tư sản tăng cường áp bức, bóc lột giai cấp vô sản, từ đó làm bùng nổ các cuộc đấu tranh, đặc biệt là từ những năm 30 - 40 của thế kỉ XIX.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trình bày những thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp.

Xem đáp án » 17/03/2023 56

Câu 2:

Sưu tầm các hình ảnh về tác động của cách mạng công nghiệp đối với sản xuất và đời sống. Giới thiệu những hình ảnh đó với thầy cô và bạn học.

Xem đáp án » 17/03/2023 43

Câu 3:

Lập bảng tóm tắt những thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp theo gợi ý: tên phát minh, người phát minh, thời gian và đặc điểm nổi bật.

Xem đáp án » 17/03/2023 24

Câu 4:

Cho biết ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước của Giêm Oát.

Xem đáp án » 17/03/2023 22

Câu 5:

Vậy ngoài máy hơi nước, cuộc cách mạng công nghiệp còn có những thành tựu tiêu biểu nào? Cuộc cách mạng đã tác động gì đối với sản xuất và đời sống?

Xem đáp án » 17/03/2023 21

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK