Câu hỏi:

17/03/2023 82

Lập bảng thống kê những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) và Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

(*) Bảng 1: Những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Thời gian

Nội dung sự kiện

1914

Chiến tranh bùng nổ, diễn ra chủ yếu ở châu Âu.

1915 - 1916

Hai bên sử dụng các phương tiện chiến tranh và vũ khí mới, gây nên những tổn thất lớn. Cục diện hai bên ở thế giằng co.

1917

- Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ và giành thắng lợi, tác động lớn đến tình hình thế giới.

- Mỹ tham chiến và đứng về phe Hiệp ước.

1918

- Nước Nga rút khỏi chiến tranh.

- Phe Hiệp ước chiếm ưu thế.

- Ngày 11/11, Đức kí văn bản đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh kết thúc.

(*) Bảng 2: Những sự kiện chính của Cách mạng tháng Mười Nga (1917)

Thời gian

Nội dung sự kiện

Tháng 4/1917

Lênin soạn thảo và trình bày bản Luận cương tháng Tư.

Tháng 7/1917

Chính phủ tư sản lâm thời đàn áp nhân dân, truy nã Lênin và những người trong Đảng Bôn-sê-vích.

Tháng 8/1917

Lênin và Đảng vô sản lãnh đạo quần chúng nhân dân tiếp tục chuẩn bị tiến hành khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

Đêm 24/10/1917

Quân khởi nghĩa đánh chiếm Pê-tơ-rô-grát, rồi bao vây Cung điện Mùa Đông.

Đêm 25/10/1917

Cung điện mùa Đông bị chiếm, Chính phủ tư sản lâm thời sụp đổ. Chính quyền Xô viết được thành lập do Lênin đứng đầu.

Tháng 3/1918

Cách mạng tháng Mười đã thắng lợi trên khắp nước Nga rộng lớn.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu những nét chính về diễn biến của Cách mạng tháng Mười Nga. Cho biết vai trò của Lênin đối với cuộc cách mạng.

Xem đáp án » 17/03/2023 100

Câu 2:

Vậy nguyên nhân nào dẫn tới bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) và Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917? Chiến tranh thế giới thứ nhất đã để lại những hậu quả nào và tác động gì đối với nhân loại? Cách mạng tháng Mười Nga diễn ra như thế nào và có ý nghĩa lịch sử, tác động ra sao?

Xem đáp án » 17/03/2023 85

Câu 3:

Dựa vào thông tin, bảng 11 và các hình trong mục 2, phân tích hậu quả và tác động của Chiến tranh thế giới thứ nhất đối với lịch sử nhân loại.

Dựa vào thông tin, bảng 11 và các hình trong mục 2, phân tích hậu quả và tác động của Chiến tranh thế giới thứ nhất đối với lịch sử nhân loại. (ảnh 1)

Xem đáp án » 17/03/2023 80

Câu 4:

Vì sao chế độ phong kiến Nga hoàng đã sụp đổ vào tháng 2/1917 nhưng nhân dân Nga vẫn tiếp tục làm cách mạng?

Xem đáp án » 17/03/2023 71

Câu 5:

Nêu những nét chính về nguyên nhân làm bùng nổ Cách mạng tháng Mười Nga.

Xem đáp án » 17/03/2023 58

Câu 6:

Sưu tầm tư liệu về cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) và Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Giới thiệu các tư liệu đó với thầy cô và bạn học.

Xem đáp án » 17/03/2023 58

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK