Câu hỏi:

17/03/2023 60

Đọc thông tin và tư liệu, hãy phân tích tác động của sự phát triển khoa học, kĩ thuật, văn học và nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Tác động:

+ Sự phát triển và ứng dụng những thành tựu khoa học, kĩ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX đã dẫn đến quá trình cơ khí hoá ở các nước châu Âu và Bắc Mỹ, tạo nên sự phát triển nhanh chóng về kinh tế và những biến đổi lớn về xã hội.

+ Những thành tựu về văn học, nghệ thuật có tác động quan trọng trong cuộc đấu tranh vì quyền sống và hạnh phúc của con người. Thông qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật, các tác giả đã lên án chế độ áp bức, cổ vũ cho tự do, hạnh phúc và chính nghĩa.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện thành tựu tiêu biểu về khoa học, kĩ thuật, văn học và nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX.

Xem đáp án » 17/03/2023 124

Câu 2:

Sưu tầm hình ảnh, tư liệu về một trong những thành tựu tiêu biểu trên các lĩnh vực khoa học, kĩ thuật, văn học và nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX. Giới thiệu những hình ảnh, tư liệu đó với thầy cô và bạn học.

Xem đáp án » 17/03/2023 69

Câu 3:

Bên cạnh thành tựu nghệ thuật, thì văn học, kĩ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX phát triển như thế nào và tác động của nó ra sao?

Xem đáp án » 17/03/2023 63

Câu 4:

Đọc thông tin và quan sát các hình từ 12.1 đến 12.4, nêu một số thành tựu tiêu biểu về khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVII - XIX.

Đọc thông tin và quan sát các hình từ 12.1 đến 12.4, nêu một số thành tựu tiêu biểu về khoa học, kĩ thuật, văn học,  (ảnh 1)

Xem đáp án » 17/03/2023 53

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK