Câu hỏi:

17/03/2023 395

Lập bảng hệ thống kiến thức về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương và khởi nghĩa Yên Thế theo nội dung sau:

Lập bảng hệ thống kiến thức về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương và khởi nghĩa Yên Thế theo nội dung sau: (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

(*) Hoàn thành bảng

 

Khởi nghĩa Bãi Sậy

(1883 - 1892)

Khởi nghĩa Hương Khê

(1885 - 1896)

Khởi nghĩa Yên Thế

(1884 - 1913)

Lãnh đạo

Đinh Gia Quế;

Nguyễn Thiện Thuật

Phan Đình Phùng;

Cao Thắng;

Đề Nắm;

Hoàng Hoa Thám,…

Địa bàn hoạt động

Căn cứ chính ở vùng Bãi sậy (Khoái Châu, Hưng Yên).

4 tỉnh Bắc Trung Kì (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình).

Vùng núi rừng Yên Thế (Bắc Giang).

Hoạt động nổi bật

- Đẩy lui nhiều đợt tấn công, càn quét của quân Pháp.

- Từ 1885 - 1889, bị Pháp bao vây, cô lập lực lượng nghĩa quân suy giảm dần.

- 1885 - 1888, chuẩn bị lực lượng, xây dựng căn cứ, rèng đúc vũ khí…

- 1888 - 1896, chiến đấu ác liệt, đẩy lui nhiều đợt tấn công, càn quét của quân Pháp.

- Đẩy lui nhiều đợt tấn công, càn quyets của quân Pháp.

- Hai lần giảng hòa với Pháp để tranh thủ thời gian, xây dựng lực lượng.

Kết quả,

ý nghĩa

- Kết quả: thất bại.

- Ý nghĩa:

+ Tiêu diệt một bộ phận sinh lực quân Pháp.

+ Góp phần làm chậm quá trình bình định Việt Nam của thực dân Pháp.

+ Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho các phong trào đấu tranh yêu nước sau này.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vẽ sơ đồ tư duy về quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1884.

Xem đáp án » 17/03/2023 1,415

Câu 2:

Dựa vào các thông tin, tư liệu và quan sát hình 16.12, trình bày những nét chính về cuộc khởi nghĩa Yên Thế.

Dựa vào các thông tin, tư liệu và quan sát hình 16.12, trình bày những nét chính về cuộc khởi nghĩa Yên Thế. (ảnh 1)

Xem đáp án » 17/03/2023 207

Câu 3:

Đọc thông tin và quan sát các hình từ 16.7 đến 16.10, trình bày những nét chính về khởi nghĩa Bãi Sậy và khởi nghĩa Hương Khê.

Đọc thông tin và quan sát các hình từ 16.7 đến 16.10, trình bày những nét chính về khởi nghĩa Bãi Sậy và khởi nghĩa Hương Khê. (ảnh 1)

Xem đáp án » 17/03/2023 191

Câu 4:

Vậy quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam diễn ra như thế nào? Nhân dân Việt Nam đã kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ra sao? Các tầng lớp quan lại, sĩ phu đã đưa ra kế sách gì để giúp đất nước thoát khỏi hoạ xâm lăng? Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương và khởi nghĩa Yên Thế đã diễn ra như thế nào?

Xem đáp án » 17/03/2023 164

Câu 5:

Khai thác thông tin, tư liệu và bảng 16:

- Trình bày nguyên nhân xuất hiện phong trào cải cách, canh tân đất nước cuối thế kỉ XIX.

- Nêu những nội dung chính trong các đề nghị cải cách của quan lại, sĩ phu yêu nước Việt Nam cuối thế kỉ XIX.

Khai thác thông tin, tư liệu và bảng 16: - Trình bày nguyên nhân xuất hiện phong trào cải cách, canh tân đất nước cuối thế kỉ XIX. (ảnh 1)

Xem đáp án » 17/03/2023 133

Câu 6:

Dựa vào thông tin mục 2, nêu quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam giai đoạn 1873 - 1884.

Xem đáp án » 17/03/2023 126

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK