Câu hỏi:

17/03/2023 361

Sưu tầm hình ảnh và bài viết về hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và Nguyễn Tất Thành đầu thế kỉ XX. Giới thiệu những hình ảnh, bài viết đó với thầy cô và bạn học.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

(*) Tham khảo 1: Một số hình ảnh về hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu

Sưu tầm hình ảnh và bài viết về hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và Nguyễn Tất Thành đầu thế kỉ XX.  (ảnh 1)

(*) Tham khảo 2: Một số hình ảnh về hoạt động yêu nước của Phan Châu Trinh

Sưu tầm hình ảnh và bài viết về hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và Nguyễn Tất Thành đầu thế kỉ XX.  (ảnh 2)

(*) Tham khảo 3: Một số hình ảnh về hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành

Sưu tầm hình ảnh và bài viết về hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và Nguyễn Tất Thành đầu thế kỉ XX.  (ảnh 3)

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

- Giới thiệu những nét chính về hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành.

- Cho biết sự khác biệt về mục đích và hướng đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành so với những người đi trước.

Xem đáp án » 17/03/2023 384

Câu 2:

Giới thiệu những nét chính về hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu. Những hoạt động đó có ý nghĩa gì đối với phong trào yêu nước Việt Nam?

Xem đáp án » 17/03/2023 341

Câu 3:

Vậy cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đã có tác động như thế nào đối với xã hội Việt Nam? Những nhà yêu nước Việt Nam thời bấy giờ như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và Nguyễn Tất Thành đã có những hoạt động gì nổi bật?

Xem đáp án » 17/03/2023 315

Câu 4:

Khai thác thông tin và các hình từ 17.1 đến 17.4:

- Nêu những tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đối với xã hội Việt Nam.

- Theo em, tác động nào về xã hội có ảnh hưởng tích cực đến phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX? Hãy giải thích.

Khai thác thông tin và các hình từ 17.1 đến 17.4:  - Nêu những tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đối với xã hội Việt Nam. (ảnh 1)

Xem đáp án » 17/03/2023 308

Câu 5:

Giới thiệu những nét chính về hoạt động yêu nước của Phan Châu Trinh. Những hoạt động đó có ý nghĩa gì đối với phong trào yêu nước Việt Nam?

Xem đáp án » 17/03/2023 197

Câu 6:

Lập bảng tóm tắt về những tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914) của thực dân Pháp đối với xã hội Việt Nam.

Xem đáp án » 17/03/2023 194

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK