Câu hỏi:

24/03/2023 438

Em hãy cùng bạn thực hành chăm sóc cây dừa cạn và cây lưỡi hổ trong chậu theo các công việc dưới đây.

Công việc

Mô tả

Minh họa loại hoa, cây cảnh

Cây dừa cạn

Cây lưỡi hổ

1

Tưới, tiêu  nước

Cần tưới lượng nước vừa đủ (2 Em hãy cùng bạn thực hành chăm sóc cây dừa cạn và cây lưỡi hổ trong chậu theo các công việc dưới đây. (ảnh 1)lần/ngày).

 

Cần tưới phun sương (1 lần/tuần).

Em hãy cùng bạn thực hành chăm sóc cây dừa cạn và cây lưỡi hổ trong chậu theo các công việc dưới đây. (ảnh 2)

2

Tỉa, giặm

 Giặm thêm cây vào những chỗ mọc thưa.
Em hãy cùng bạn thực hành chăm sóc cây dừa cạn và cây lưỡi hổ trong chậu theo các công việc dưới đây. (ảnh 3)

Tỉa bớt cây, lá bị úa.

Em hãy cùng bạn thực hành chăm sóc cây dừa cạn và cây lưỡi hổ trong chậu theo các công việc dưới đây. (ảnh 4)

3

Làm cỏ, vun xới

Loại bỏ cỏ dại mọc trong chậu.

Em hãy cùng bạn thực hành chăm sóc cây dừa cạn và cây lưỡi hổ trong chậu theo các công việc dưới đây. (ảnh 5)

Xới để làm xốp giá thể trong chậu.

Em hãy cùng bạn thực hành chăm sóc cây dừa cạn và cây lưỡi hổ trong chậu theo các công việc dưới đây. (ảnh 6)

4

Bón phân

Bón phân định kì.

Em hãy cùng bạn thực hành chăm sóc cây dừa cạn và cây lưỡi hổ trong chậu theo các công việc dưới đây. (ảnh 7)

Bón phân bổ sung.

Em hãy cùng bạn thực hành chăm sóc cây dừa cạn và cây lưỡi hổ trong chậu theo các công việc dưới đây. (ảnh 8)

5

Cung cấp ánh sáng

Đặt cây ở sân (nhiều ánh sáng).

Em hãy cùng bạn thực hành chăm sóc cây dừa cạn và cây lưỡi hổ trong chậu theo các công việc dưới đây. (ảnh 9)

Đặt cây trong phòng (ít ánh sáng).

Em hãy cùng bạn thực hành chăm sóc cây dừa cạn và cây lưỡi hổ trong chậu theo các công việc dưới đây. (ảnh 10)

6

Bắt sâu, vệ sinh cây

Bắt sâu cho cây.

Em hãy cùng bạn thực hành chăm sóc cây dừa cạn và cây lưỡi hổ trong chậu theo các công việc dưới đây. (ảnh 11)

Vệ sinh lá.

Em hãy cùng bạn thực hành chăm sóc cây dừa cạn và cây lưỡi hổ trong chậu theo các công việc dưới đây. (ảnh 12)

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Học sinh chuẩn bị các vật liệu và dụng cụ theo yêu cầu:

- Phân bón hỗn hợp;

- Kéo cắt cành, xẻng nhỏ, găng tay, khăn sạch, bình tưới cây dạng phun sương.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy chuẩn bị những vật liệu và dụng cụ dưới đây để chăm sóc cây dừa cạn và cây lưỡi hổ trong chậu.

TT

Vật liệu, vật dụng và dụng cụ

Hình minh họa

Số lượng

1

Phân bón hỗn hợp.

Em hãy chuẩn bị những vật liệu và dụng cụ dưới đây để chăm sóc cây dừa cạn và cây lưỡi hổ trong chậu. (ảnh 1)

Lượng phân bón sử dụng tùy thuộc vào tình trạng thực tế của hoa, cây cảnh cần chăm sóc.

2

Kéo cắt cành, xẻng nhỏ, găng tay, khăn sạch, bình tưới cây dạng phun sương.

Em hãy chuẩn bị những vật liệu và dụng cụ dưới đây để chăm sóc cây dừa cạn và cây lưỡi hổ trong chậu. (ảnh 2)

1 bộ

 

Xem đáp án » 24/03/2023 470

Câu 2:

Trong các hình ảnh dưới đây, em hãy cho biết cây nào chưa được chăm sóc tốt. Vì sao?

Trong các hình ảnh dưới đây, em hãy cho biết cây nào chưa được chăm sóc tốt. Vì sao? (ảnh 1)

Xem đáp án » 24/03/2023 435

Câu 3:

Em hãy đọc các thông tin trong bảng, quan sát các hình dưới đây và chọn hình minh họa phù hợp với mô tả

Em hãy đọc các thông tin trong bảng, quan sát các hình dưới đây và chọn hình minh họa phù hợp với mô tả (ảnh 1)

Các công việc chủ yếu để chăm sóc hoa và cây cảnh trong chậu

TT

Mô tả

Hình minh họa

1

Tưới, tiêu nước:

- Tưới nước đủ ấm cho cây trồng.

- Sử dụng chậu có lỗ ở đáy để tiêu nước.

?

2

Tỉa, giặm:

- Tỉa bớt cây yếu, cành, lá héo, úa hoặc bị sâu.

- Giặm: thêm cây vào những chỗ mọc thưa (đối với những chậu trồng một cây thì bỏ qua bước này).

?

3

Làm cỏ, vun xới:

- Loại bỏ cỏ dại mọc trong chậu.

- Làm xốp giá thể và bổ sung giá thể vào chậu.

?

4

Bón phân:

- Bón phân định kì cho hoa, cây cảnh.

- Bón bổ sung khi thấy hoa, cây cảnh vàng lá, không đều màu, … Lượng phân bón tùy thuộc vào tình trạng của hoa, cây cảnh.

?

5

Cung cấp ánh sáng:

Đặt cây ở nơi đủ ánh sáng.

?

6

Bắt sâu, vệ sinh cây:

- Bắt sâu: thường xuyên kiểm tra thân, lá, hoa để phát hiện và bắt sâu.

- Vệ sinh cây: dùng khăn ẩm để lau lá.

?

 

 

Xem đáp án » 24/03/2023 383

Câu 4:

Hãy chọn một loại hoa hoặc cây cảnh trồng trong chậu để chăm sóc và ghi lại tình trạng của cây trong thời gian 3 tuần vào bảng dưới đây.

Tên hoa hoặc cây cảnh: ………….

Thời gian chăm sóc

Cách chăm sóc

Chiều cao cây

Tình trạng cây (khỏe, bị sâu hại, …)

Ghi chú

Tuần 1

?

?

?

?

Tuần 2

?

?

?

?

Tuần 3

?

?

?

?

Xem đáp án » 24/03/2023 362

Bình luận


Bình luận