Câu hỏi:

24/03/2023 332

Em hãy tìm hiểu bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật và cho biết số lượng các chi tiết và dụng cụ theo mô tả trong bảng dưới đây.

Em hãy tìm hiểu bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật và cho biết số lượng các chi tiết và dụng cụ theo mô tả trong bảng dưới đây. (ảnh 1)
 Em hãy tìm hiểu bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật và cho biết số lượng các chi tiết và dụng cụ theo mô tả trong bảng dưới đây. (ảnh 2)
Em hãy tìm hiểu bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật và cho biết số lượng các chi tiết và dụng cụ theo mô tả trong bảng dưới đây. (ảnh 3)
 
Em hãy tìm hiểu bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật và cho biết số lượng các chi tiết và dụng cụ theo mô tả trong bảng dưới đây. (ảnh 4)
Em hãy tìm hiểu bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật và cho biết số lượng các chi tiết và dụng cụ theo mô tả trong bảng dưới đây. (ảnh 5)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Em hãy tìm hiểu bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật và cho biết số lượng các chi tiết và dụng cụ theo mô tả trong bảng dưới đây. (ảnh 6)
Media VietJack
 
Media VietJack
Media VietJack
Media VietJack

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy cho biết tác dụng của các dụng cụ trong bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật có trong hình ảnh dưới đây.

Em hãy cho biết tác dụng của các dụng cụ trong bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật có trong hình ảnh dưới đây. (ảnh 1)

Xem đáp án » 24/03/2023 153

Câu 2:

Em hãy lắp ghép các mô hình theo gợi ý dưới đây.

Em hãy lắp ghép các mô hình theo gợi ý dưới đây. (ảnh 1)

Xem đáp án » 24/03/2023 134

Câu 3:

Em hãy chọn những dụng cụ nào trong bảng dưới đây để lắp hoặc tháo mối ghép chi tiết?

Em hãy chọn những dụng cụ nào trong bảng dưới đây để lắp hoặc tháo mối ghép chi tiết? (ảnh 1)
Media VietJack

Xem đáp án » 24/03/2023 121

Câu 4:

Em chọn những chi tiết nào trong bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật ở bảng dưới đây để lắp ghép Hình a và Hình b?

Em chọn những chi tiết nào trong bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật ở bảng dưới đây để lắp ghép Hình a và Hình b?   (ảnh 1)
Em chọn những chi tiết nào trong bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật ở bảng dưới đây để lắp ghép Hình a và Hình b?   (ảnh 2)
Media VietJack
Media VietJack

Xem đáp án » 24/03/2023 108

Câu 5:

Em hãy thực hành sử dụng cờ - lê và tua - vít theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Lắp vít

- Lắp vít vào thanh thẳng thứ nhất, sau đó lắp tiếp vào thanh thẳng thứ hai; lắp đai ốc vào vít.

- Dùng cờ-lê giữ chặt đai ốc, dùng tua-vít vặn vít theo chiều kim đồng hồ, vít sẽ được vặn chặt.

Em hãy thực hành sử dụng cờ - lê và tua - vít theo hướng dẫn sau: (ảnh 1)

Bước 2: Tháo vít

Đặt cờ-lê vào đai ốc và giữ chặt, đặt tua-vít vào vít rồi vặn ngược chiều kim đồng hồ.

Em hãy thực hành sử dụng cờ - lê và tua - vít theo hướng dẫn sau: (ảnh 2)

Xem đáp án » 24/03/2023 106

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK