Câu hỏi:

24/03/2023 66

Em hãy cùng bạn trưng bày và đánh giá sản phẩm mô hình theo các tiêu chí dưới đây

TT

Tiêu chí

Media VietJack Em hãy cùng bạn trưng bày và đánh giá sản phẩm mô hình theo các tiêu chí dưới đây (ảnh 1) Em hãy cùng bạn trưng bày và đánh giá sản phẩm mô hình theo các tiêu chí dưới đây (ảnh 2)

1

Đầy đủ các bộ phận

?

?

?

2

Mối ghép đúng vị trí, chắc chắn

?

?

?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

TT

Tiêu chí

 Media VietJack

Em hãy cùng bạn trưng bày và đánh giá sản phẩm mô hình theo các tiêu chí dưới đây (ảnh 3)
Em hãy cùng bạn trưng bày và đánh giá sản phẩm mô hình theo các tiêu chí dưới đây (ảnh 4)

 

1

Đầy đủ các bộ phận.

 

 

 ×

2

Mối ghép đúng vị trí, chắc chắn.

 

 

 ×

 

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy chọn chi tiết và dụng cụ trong bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật để lắp ghép một mô hình đồ chơi theo các gợi ý dưới đây.

Em hãy chọn chi tiết và dụng cụ trong bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật để lắp ghép một mô hình đồ chơi theo các gợi ý dưới đây. (ảnh 1)

Xem đáp án » 24/03/2023 238

Câu 2:

Em hãy cùng bạn thực hành lắp ghép mô hình cầu vượt theo thứ tự các bước dưới đây.

 

TT

Mô tả

Hình minh hoạ

1

Bước 1: Lắp ghép chân cầu:

- Lắp bốn thanh thẳng 9 lỗ với bốn thanh chữ L ngắn để tạo thành bốn trụ chân cầu vượt.

- Lắp ghép 3 thanh chữ U dài với hai trụ chân cầu vượt, khoảng cách mỗi thanh là ba lỗ để được một chân cầu vượt.

- Lắp ghép tương tự để được chân cầu vượt thứ hai.

Media VietJack

2

Bước 2. Lắp ghép mặt cầu và thành cầu

Lắp ghép hai tấm 25 lỗ và tấm lớn để làm mặt cầu và thành cầu.

Media VietJack

3

Bước 3. Lắp ghép hoàn chỉnh và kiểm tra mô hình:

-Lắp ghép hai chân cầu vào mặt cầu để hoàn chỉnh mô hình cầu vượt.

-Kiểm tra mô hình.

Media VietJack

 

Xem đáp án » 24/03/2023 129

Câu 3:

Em hãy sử dụng những chi tiết và dụng cụ sau đây để lắp ghép mô hình cầu vượt.

Em hãy sử dụng những chi tiết và dụng cụ sau đây để lắp ghép mô hình cầu vượt. (ảnh 1)
Media VietJack

Xem đáp án » 24/03/2023 110

Câu 4:

Quan sát sản phẩm mẫu và nêu các bộ phận chính của mô hình cầu vượt.

Quan sát sản phẩm mẫu và nêu các bộ phận chính của mô hình cầu vượt. (ảnh 1)

Xem đáp án » 24/03/2023 105

Câu 5:

Em hãy sắp xếp các hình dưới đây theo đúng thứ tự các bước lắp ghép mô hình cầu vượt.

Em hãy sắp xếp các hình dưới đây theo đúng thứ tự các bước lắp ghép mô hình cầu vượt. (ảnh 1)

Xem đáp án » 24/03/2023 74

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK