Câu hỏi:

12/02/2020 35,991

Những ứng động nào dưới đây theo sức trương nước?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

1. Ứng động sinh trưởng

- Bản chất: Do tốc độ sinh trưởng không đều của các tế bào ở hai phía đối diện nhau của cơ quan như lá, cánh hoa...

- VD:  Ứng động nở hoa:

+ Quang ứng động: Hoa bồ công anh nở ra lúc sáng và cụp lại lúc chạng vạng tối hoặc lúc ánh sáng yếu.

+ Nhiệt ứng động: Hoa nghệ tây và hoa tulip nở và cụp do sự biến đổi của nhiệt độ.

2. Ứng động không sinh trưởng

- Bản chất: Do không có sự phân chia và lớn lên của tế bào mà chỉ là sự trương nước của tế bào.

- VD:

+ Hiện tượng cụp lá của cây trinh nữ khi va chạm: Nguyên nhân là do sức trương của nửa dưới của các chỗ phình bị giảm do nước di chuyển vào những mô lân cận.

+ Hiện tượng đóng mở khí khổng: Nguyên nhân là do sự biến động hàm lượng nước trong tế bào khí khổng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cấu trúc nào sau đây có chứa protein thực hiện chức năng vận chuyển các chất trong cơ thể?

Xem đáp án » 12/02/2020 39,423

Câu 2:

Điểm giống nhau về cấu tạo giữa lizoxom và không bào là

Xem đáp án » 12/02/2020 36,927

Câu 3:

Sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa diễn ra như thế nào?

Xem đáp án » 12/02/2020 26,250

Câu 4:

Cung phản xạ “co ngón tay của người” thực hiện theo trật tự nào?

Xem đáp án » 12/02/2020 19,018

Câu 5:

Liên hệ ngược là:

Xem đáp án » 12/02/2020 15,879

Câu 6:

Ở thực vật, có hai loại hướng động chính là

Xem đáp án » 12/02/2020 15,498

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK