Câu hỏi:

15/04/2023 21

Trong số các tính chất sau của nước, tính chất nào là tính chất vật lí? Tính chất hóa học?

a. Nước là chất duy nhất trong tự nhiên tồn tại ở cả 3 thể rắn, lỏng và khí.

b. Nước sôi ở nhiệt độ 100oC trong điều kiện áp suất là 1 atm.

c. Nước tác dụng với vôi sống (CaO) tạo thành vôi tôi (Ca(OH)2).

d. Nước có thể hòa tan nhiều chất.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tính chất vật lí: không có sự tạo thành chất mới.

Þ Tính chất vật lí: a), b), d).

Tính chất hoá học: có sự tạo thành chất mới.

Þ Tính chất hóa học: c).

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cân một túi cà chua, kết quả là 1337 g. Độ chia nhỏ nhất của cân đã dùng là

Xem đáp án » 15/04/2023 70

Câu 2:

Để sản xuất phấn viết bảng, người ta sử dụng vật liệu nào dưới đây?

Xem đáp án » 15/04/2023 69

Câu 3:

Để góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, trong quá trình xây dựng dân dụng, nên ưu tiên sử dụng loại vật liệu nào?

Xem đáp án » 15/04/2023 69

Câu 4:

Để đo số đo cơ thể của khách may quần áo, người thợ may nên dùng thước đo nào dưới đây để có độ chính xác nhất?

Xem đáp án » 15/04/2023 51

Câu 5:

Mãng cầu ta có tên khoa học là

Xem đáp án » 15/04/2023 49

Câu 6:

Thành phần quan trọng để phân biệt tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ là

Xem đáp án » 15/04/2023 44

Câu 7:

Để xác định thời gian vận động viên chạy 500 m, ta nên dùng loại đồng hồ nào?

Xem đáp án » 15/04/2023 38

Bình luận


Bình luận