Câu hỏi:

12/02/2020 532

Cuộc chiến tranh hai miền Nam - Bắc Triều Tiên được sự hậu thuẫn của hai nước nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Phía Nam bán đảo Triều Tiên, Nhà nước Đại Hàn Dân quốc (Hàn Quốc) được thành lập với sự hậu thuẫn của Mĩ. Phía Bắc bán đảo Triều Tiên. Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ra đời với sự giúp đỡ của Liên Xô. Không chỉ hậu thuẫn để hai miền Nam - Bắc hình thành các quốc gia độc lập mà trong quá trình hoạt động các nước cũng bị ảnh hưởng rất lớn từ hai nước Mĩ và Liên Xô

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong khoảng ba thập niên đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô là nước đi đầu trong lĩnh vực nào dưới đây ?

Xem đáp án » 12/02/2020 19,761

Câu 2:

Nét độc đáo về nghệ thuật chỉ đạo quân sự của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là

Xem đáp án » 12/02/2020 16,337

Câu 3:

Trước khi cách mạng bùng nổ năm 1917, Nga là nước có thể chế chính trị như thế nào?

Xem đáp án » 12/02/2020 11,261

Câu 4:

Trong những năm 1919-1929, Pháp đã thực hiện chính sách chủ yếu nào dưới đây ở Việt Nam

Xem đáp án » 12/02/2020 9,522

Câu 5:

Trong phong trào đấu tranh chính trị trong thời kì chống chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" của Mĩ ở miền Nam diễn ra khắp Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng...vai trò quan trọng nhất thuộc về giai cấp nào?

Xem đáp án » 12/02/2020 6,844

Câu 6:

Từ năm 1947, các chiến khu Lào dần dần được thành lập ở các vùng nào

Xem đáp án » 12/02/2020 6,099

Câu 7:

Nội dung nào dưới đây không phải nguyên nhân Yên Thế được chọn để xây dựng căn cứ khởi nghĩa?

Xem đáp án » 12/02/2020 4,479

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK