Câu hỏi:

04/05/2023 85

Thời cổ đại, cư dân Ai Cập thường viết chữ trên vật liệu nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào sau đây là yếu tố để xác định một nền văn hoá bước sang thời kì văn minh?

Xem đáp án » 04/05/2023 88

Câu 2:

a) Kể tên ba tôn giáo lớn ở Ấn Độ thời cổ - trung đại. Giới thiệu khái quát về một trong những tôn giáo đó.

b) Kể tên bốn phát minh kĩ thuật của văn minh Trung Hoa cổ - trung đại. Nêu ý nghĩa của hai trong bốn phát minh trên với nhân loại.

Xem đáp án » 04/05/2023 83

Câu 3:

Công trình kiến trúc nào dưới đây là thành tựu của nền văn minh Ấn Độ cổ-trung đại?

Xem đáp án » 04/05/2023 77

Câu 4:

Trong các hình ảnh sau đây, hình ảnh nào là thành tựu văn minh?

Trong các hình ảnh sau đây, hình ảnh nào là thành tựu văn minh? (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/05/2023 76

Câu 5:

Tôn giáo nào sau đây trở thành công cụ bảo vệ nhà nước phong kiến Trung Quốc?

Xem đáp án » 04/05/2023 64

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây về hiện thực lịch sử là đúng?

Xem đáp án » 04/05/2023 63

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »