Câu hỏi:

13/07/2024 546

Quan sát Hình 7.13 và cho biết:

1. Tư thế đứng khi dũa.

2. Tư thế đứng không đúng ảnh hưởng như thế nào trong quá trình làm việc?

Quan sát Hình 7.13 và cho biết: 1. Tư thế đứng khi dũa. 2. Tư thế đứng không đúng ảnh hưởng như thế nào trong quá trình làm việc? (ảnh 1)

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. Tư thế đứng khi dũa:

Người đứng thẳng, thân người tạo thành góc khoảng 45o so với đường tâm của má ê tô. Bàn chân thuận đặt cách cạnh của bàn nguội khoảng 150 mm, bàn chân còn lại tạo góc khoảng 75o so với chân thuận, cánh tay và cẳng tay hợp thành góc 90o. Mắt luôn hướng về hướng chuyển động của dũa khi thao tác.

2. Tư thế đứng không đúng sẽ khiến kết quả làm việc không đạt hiệu quả.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dựa vào Hình 7.4, hãy cho biết:

1. Chiều răng của lưỡi cưa được lắp như thế nào trong khung cưa?

2. Trong hai động tác đẩy cưa và kéo cưa thì động tác nào thực hiện cắt kim loại?

3. Nêu quy trình cắt kim loại bằng cưa tay.

Dựa vào Hình 7.4, hãy cho biết: 1. Chiều răng của lưỡi cưa được lắp như thế nào trong khung cưa? 2. Trong hai động tác đẩy cưa và kéo cưa thì động tác nào thực hiện cắt kim loại? 3. Nêu quy trình cắt kim loại bằng cưa tay. (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/07/2024 1,643

Câu 2:

So sánh các thao tác khi cưa, đục và dũa.

Xem đáp án » 13/07/2024 1,500

Câu 3:

Dựa vào Hình 7.3, hãy mô tả cách cầm cưa và tư thế đứng cưa.

Dựa vào Hình 7.3, hãy mô tả cách cầm cưa và tư thế đứng cưa. (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/07/2024 816

Câu 4:

Mô tả cách cầm đục và cách cầm búa ở Hình 7.8.

Mô tả cách cầm đục và cách cầm búa ở Hình 7.8. (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/07/2024 476

Câu 5:

Dựa vào Hình 7.10 em hãy cho biết:

1. Phôi được kẹp như thế nào trên ê tô?

2. Nêu quy trình đục kim loại.

Dựa vào Hình 7.10 em hãy cho biết: 1. Phôi được kẹp như thế nào trên ê tô? 2. Nêu quy trình đục kim loại. (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/07/2024 434

Câu 6:

Quan sát Hình 7.14 và cho biết:

1. Các chuyển động của dũa. Chuyển động nào là chuyển động cắt gọt?

2. Ảnh hưởng của việc lực ấn lên đuôi dũa và đầu dũa không đều nhau.

3. Tóm tắt quy trình dũa kim loại.

Quan sát Hình 7.14 và cho biết: 1. Các chuyển động của dũa. Chuyển động nào là chuyển động cắt gọt? 2. Ảnh hưởng của việc lực ấn lên đuôi dũa và đầu dũa không đều nhau. 3. Tóm tắt quy trình dũa kim loại. (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/07/2024 422

Bình luận


Bình luận