Câu hỏi:

13/07/2024 237

Lập quy trình và thực hành gia công một chi tiết bằng các phương pháp gia công đã học.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Quy trình dũa mặt phẳng:

- Bước 1: Kẹp phôi

- Bước 2: Dũa mặt phẳng thứ nhất

- Bước 3: Dũa mặt phẳng thứ hai song song với mặt phẳng thứ nhất

- Bước 4: Vệ sinh công nghiệp

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dựa vào Hình 7.4, hãy cho biết:

1. Chiều răng của lưỡi cưa được lắp như thế nào trong khung cưa?

2. Trong hai động tác đẩy cưa và kéo cưa thì động tác nào thực hiện cắt kim loại?

3. Nêu quy trình cắt kim loại bằng cưa tay.

Dựa vào Hình 7.4, hãy cho biết: 1. Chiều răng của lưỡi cưa được lắp như thế nào trong khung cưa? 2. Trong hai động tác đẩy cưa và kéo cưa thì động tác nào thực hiện cắt kim loại? 3. Nêu quy trình cắt kim loại bằng cưa tay. (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/07/2024 1,638

Câu 2:

So sánh các thao tác khi cưa, đục và dũa.

Xem đáp án » 13/07/2024 1,494

Câu 3:

Dựa vào Hình 7.3, hãy mô tả cách cầm cưa và tư thế đứng cưa.

Dựa vào Hình 7.3, hãy mô tả cách cầm cưa và tư thế đứng cưa. (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/07/2024 810

Câu 4:

Quan sát Hình 7.13 và cho biết:

1. Tư thế đứng khi dũa.

2. Tư thế đứng không đúng ảnh hưởng như thế nào trong quá trình làm việc?

Quan sát Hình 7.13 và cho biết: 1. Tư thế đứng khi dũa. 2. Tư thế đứng không đúng ảnh hưởng như thế nào trong quá trình làm việc? (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/07/2024 540

Câu 5:

Mô tả cách cầm đục và cách cầm búa ở Hình 7.8.

Mô tả cách cầm đục và cách cầm búa ở Hình 7.8. (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/07/2024 472

Câu 6:

Dựa vào Hình 7.10 em hãy cho biết:

1. Phôi được kẹp như thế nào trên ê tô?

2. Nêu quy trình đục kim loại.

Dựa vào Hình 7.10 em hãy cho biết: 1. Phôi được kẹp như thế nào trên ê tô? 2. Nêu quy trình đục kim loại. (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/07/2024 430

Câu 7:

Quan sát Hình 7.14 và cho biết:

1. Các chuyển động của dũa. Chuyển động nào là chuyển động cắt gọt?

2. Ảnh hưởng của việc lực ấn lên đuôi dũa và đầu dũa không đều nhau.

3. Tóm tắt quy trình dũa kim loại.

Quan sát Hình 7.14 và cho biết: 1. Các chuyển động của dũa. Chuyển động nào là chuyển động cắt gọt? 2. Ảnh hưởng của việc lực ấn lên đuôi dũa và đầu dũa không đều nhau. 3. Tóm tắt quy trình dũa kim loại. (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/07/2024 418

Bình luận


Bình luận