Câu hỏi:

13/07/2024 1,009

Căn cứ vào đâu để tính tỉ số truyền của bộ truyền đai?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tỉ số truyền của bộ truyền đai được tính căn cứ vào: đường kính bánh đai dẫn, tốc độ quay bánh đai dẫn, đường kính bánh đai bị dẫn, tốc độ quay bánh đai bị dẫn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bánh răng dẫn có 20 răng, bánh răng bị dẫn có 60 răng ăn khớp với nhau. Nếu trục bánh răng dẫn quay với tốc độ là 300 vòng/phút thì trục bánh răng bị dẫn quay với tốc độ là bao nhiêu?

Xem đáp án » 13/07/2024 5,579

Câu 2:

Cơ cấu tay quay con trượt (Hình 8.10) có bán kính quay của tay quay là R = 100 mm. Tính quãng đường di chuyển được của con trượt?

Cơ cấu tay quay con trượt (Hình 8.10) có bán kính quay của tay quay là R = 100 mm. Tính quãng đường di chuyển được của con trượt? (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/07/2024 3,817

Câu 3:

Quan sát Hình 8.2, em hãy cho

biết cấu tạo và nguyên lí làm việc của bộ truyền đai.

Quan sát Hình 8.2, em hãy cho biết cấu tạo và nguyên lí làm việc của bộ truyền đai. (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/07/2024 754

Câu 4:

Quan sát Hình 8.5, Hình 8.6

và cho biết:

1. Bộ truyền xích gồm các chi tiết nào?

2. Bộ truyền bánh răng gồm các chi tiết nào?

3. Cho biết các đĩa xích bánh răng quay cùng chiều hay ngược chiều nhau?

Quan sát Hình 8.5, Hình 8.6 và cho biết: 1. Bộ truyền xích gồm các chi tiết nào? 2. Bộ truyền bánh răng gồm các chi tiết nào? 3. Cho biết các đĩa xích bánh răng quay cùng chiều hay ngược chiều nhau? (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/07/2024 707

Câu 5:

Quan sát Hình 8.12 và cho biết:

1. Vị trí các khớp bản lề của cơ cấu.

2. Nguyên lí làm việc của cơ cấu.

3. Khi thanh lắc (3) di chuyển đến điểm N, tay quay (1) tiếp tục quay thì thanh lắc (3)

chuyển động như thế nào?

Quan sát Hình 8.12 và cho biết: 1. Vị trí các khớp bản lề của cơ cấu. 2. Nguyên lí làm việc của cơ cấu. 3. Khi thanh lắc (3) di chuyển đến điểm N, tay quay (1) tiếp tục quay thì thanh lắc (3) chuyển động như thế nào? (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/07/2024 628

Câu 6:

Quan sát máy ép quay tay Hình 8.7 và cho biết:

- Tỉ số truyền của bộ bánh răng này lớn hơn hay nhỏ hơn 1? Vì sao?

- Vì sao không dùng bộ truyền xích cho trường hợp này?

Quan sát máy ép quay tay Hình 8.7 và cho biết: - Tỉ số truyền của bộ bánh răng này lớn hơn hay nhỏ hơn 1? Vì sao? - Vì sao không dùng bộ truyền xích cho trường hợp này? (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/07/2024 614

Bình luận


Bình luận