Câu hỏi:

13/07/2024 1,969

Hãy cho biết loại mô đun cảm biện nào được sử dụng trong mạch điều khiến đèn chiếu sáng giao thông tự động ở Hình 14. l.

Hãy cho biết loại mô đun cảm biện nào được sử dụng trong mạch điều khiến đèn chiếu sáng giao thông tự động ở Hình 14. l. (ảnh 1)

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Loại mô đun cảm biện được sử dụng trong mạch điều khiến đèn chiếu sáng giao thông tự động ở Hình 14. L là mô đun cảm biến ánh sáng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quan sát sơ đồ mạch điều khiển Hình 14.7 và cho biết:

- Chức năng của mạch điều khiển.

- Loại mô đun cảm biến được sử dụng.

Quan sát sơ đồ mạch điều khiển Hình 14.7 và cho biết: - Chức năng của mạch điều khiển. - Loại mô đun cảm biến được sử dụng. (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/07/2024 3,291

Câu 2:

- Chức năng của mạch điều khiển: đèn tự động sáng khi trời tối và tự động tắt khi trời sáng.

- Loại mô đun cảm biến được sử dụng: mô đun cảm biến ánh sáng Cds.

- Chức năng của mạch điều khiển: đèn tự động sáng khi trời tối và tự động tắt khi trời sáng. - Loại mô đun cảm biến được sử dụng: mô đun cảm biến ánh sáng Cds. (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/07/2024 3,037

Câu 3:

Em hãy tìm hiểu một ứng dụng khác của mô đun cảm biến ánh sáng: nêu chức năng, đề xuất ý tưởng về sơ đồ lắp ráp và chia sẻ với các bạn trong lớp.

Xem đáp án » 13/07/2024 2,542

Câu 4:

Em hãy lên ý tưởng cho việc lắp ráp mô đun cảm biến đã học sử dụng trong gia đình.

Xem đáp án » 13/07/2024 959

Câu 5:

Quan sát sơ đồ mạch điều khiển ở Hình 14.3 và cho biết:

- Chức năng của mạch điều khiển.

- Loại mô đun cảm biến được sử dụng.

Quan sát sơ đồ mạch điều khiển ở Hình 14.3 và cho biết: - Chức năng của mạch điều khiển. - Loại mô đun cảm biến được sử dụng. (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/07/2024 439

Bình luận


Bình luận