Câu hỏi:

20/05/2023 41

Cho chất X phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng dư, sản phẩm thu được có muối Fe2(SO4)3. Chất X không thể là chất nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn C

A. Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + H2O

B. Fe(OH)3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O

C. FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O

D. Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khí biogas (giả thiết chỉ chứa CH4) và khí gas (chứa 40% C3H8 và 60% C4H10 về thể tích) được dùng phổ biến làm nhiên liệu và đun nấu. Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol các chất như bảng sau:

Chất

CH4

C3H8

C4H10

Nhiệt lượng tỏa ra (kJ)

890

2220

2850

Nếu nhu cầu về năng lượng không đổi, hiệu suất sử dụng các loại nhiên liệu như nhau, khi dùng khí biogas để thay thế khí gas làm nhiên liệu đốt cháy thì lượng khí CO2 thải ra môi trường sẽ

Xem đáp án » 20/05/2023 1,060

Câu 2:

Trộn m gam hỗn hợp X chứa 79,20% (NH4)2HPO4 với m gam hỗn hợp Y chứa 75,75% KNO3, thu được một loại phân bón Z (các chất còn lại trong X, Y đều không chứa N, P và K). Hàm lượng độ dinh dưỡng đạm có trong phân bón Z là

Xem đáp án » 20/05/2023 565

Câu 3:

Cho các phát biểu sau:

(a) Phèn chua được dùng trong ngành thuộc da, làm trong nước đục.

(b) Rubi, saphia đều có thành phần chính là Al2O3.

(c) Để miếng gang trong không khí ẩm có xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa.

(d) Hợp kim Na-K siêu nhẹ, được dùng trong ngành hàng không.

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 20/05/2023 417

Câu 4:

Cho các phát biểu sau:

(a) “Gạch cua” nổi lên khi nấu riêu cua là hiện tượng đông tụ protein.

(b) Cao su buna-N có tính chống dầu cao.

(c) Chất béo được dùng làm thức ăn cho con người.

(d) Trong công nghiệp, cồn có thể được sản xuất từ phế phẩm nông thôn như rơm rạ.

(e) Tinh bột trong các loại ngũ cốc có hàm lượng amilopectin nhiều hơn amilozơ.

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 20/05/2023 257

Câu 5:

Hỗn hợp T gồm ba chất hữu cơ OHC-CHO, OHC-COOH, HOOC-COOH. Đốt cháy hoàn toàn m gam T cần dùng 0,055 mol O2, thu được H2O và 0,12 mol CO2. Mặt khác, cho m gam T tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, phản ứng hoàn toàn thu được a gam Ag. Giá trị của a là

Xem đáp án » 20/05/2023 254

Câu 6:

Hỗn hợp E gồm axit oleic, axit stearic và triglixerit X có tỉ lệ mol tương ứng là 5 : 3 : 2. Cho m gam E tác dụng hết với dung dịch NaOH (dùng dư 25% so với lượng phản ứng), thu được hỗn hợp rắn Y gồm ba chất (trong đó natri stearat chiếm p% về khối lượng). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam E cần dùng 3,665 mol O2, thu được 2,58 mol CO2. Giá trị của p là

Xem đáp án » 20/05/2023 214

Câu 7:

Ở nhiệt độ cao, H2 khử được oxit nào sau đây?

Xem đáp án » 20/05/2023 212

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK