Câu hỏi:

13/02/2020 4,745

Miền Bắc hoàn toàn được giải phóng vào thời gian nào?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Chiến tranh đặc biệt là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, được tiến hành bằng quân đội tay sai, dưới sự chỉ huy của hệ thống cố vấn Mĩ, dựa vào vũ khí, trang bị kĩ thuật, phương tiện chiến tranh của Mĩ nhằm chống lại các lực lượng cách mạng và nhân dân ta. Việt Nam hóa chiến tranh được tiến hành bằng lực lượng quân đội Sài Gòn là chủ yếu, có sự phối hợp về hỏa lực, không quân, hậu cần của Mĩ và vẫn do Mĩ chủ huy bằng hệ thống cố vấn. Với chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" quân Mĩ và quân đồng minh rút dần khỏi chiến tranh để giảm xương máu người Mĩ trên chiến trường. Như vậy, tuy số lượng giảm dần nhưng Việt Nam hóa chiến tranh vẫn có sự phối hợp của lực lượng chiến đấu Mĩ, trong khi Chiến tranh đặc biệt hoàn toàn không có điều này

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mục đích lớn nhất của "Chiến tranh lạnh" do Mĩ phát động là

Xem đáp án » 13/02/2020 21,460

Câu 2:

Theo phương án " Maobatton", Ấn Độ được chia thành hai quốc gia là Ấn Độ và Pakixtan. Hai nhà nước tự trị này được thành lập vào thời gian nào?

Xem đáp án » 13/02/2020 5,794

Câu 3:

Hệ thống tổ chức Đảng trong nước nói chung đã được khôi phục vào thời gian nào?

Xem đáp án » 13/02/2020 3,509

Câu 4:

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào các ngành nào?

Xem đáp án » 13/02/2020 2,863

Câu 5:

Đại hội lần thứ nhất của Đảng diễn ra vào thời gian nào, ở đâu?

Xem đáp án » 13/02/2020 2,514

Câu 6:

Sau Hiệp định Pari, nhiệm vụ trọng tâm của cách mạng miền nam là

Xem đáp án » 13/02/2020 2,204

Bình luận


Bình luận