Câu hỏi:

13/02/2020 201

Ngành kinh tế được thực dân Pháp chú trọng khai thác trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam là 

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thuận lợi lớn nhất của nước ta sau Cách mạng tháng Tám là 

Xem đáp án » 13/02/2020 7,367

Câu 2:

Sự kiện nào đã lôi kéo 14 vạn người tham gia tại Sài Gòn vào năm 1926 

Xem đáp án » 13/02/2020 1,281

Câu 3:

Mĩ trở thành trung tâm kinh tế – tài chính lớn nhất thế giới vào khoảng thời gian nào? 

Xem đáp án » 13/02/2020 954

Câu 4:

Pháp lấy cớ gì để xâm lược Việt Nam 

Xem đáp án » 13/02/2020 880

Câu 5:

Nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới, các nước dự Hội nghị Ianta đã quyết định thành lập tổ chức nào sau đây 

Xem đáp án » 13/02/2020 760

Câu 6:

Liên Xô đạt được nhiều thành tựu về kinh tế và khoa học – kĩ thuật trong khoảng thời gian nào? 

Xem đáp án » 13/02/2020 610

Câu 7:

Cuộc biểu tình tiêu biểu của nông dân diễn ra vào năm 1930 là 

Xem đáp án » 13/02/2020 474

Bình luận


Bình luận