Câu hỏi:

13/06/2023 394

GNI/người phản ánh điều nào sau đây?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

Chọn B

GNI/người được tính bằng cách lấy tổng thu nhập quốc gia chia cho số dân của một nước. Chỉ tiêu này phản ánh mức sống và năng suất lao động của người dân trong một nước.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng các ngành trong cơ cấu nền kinh tế của các nước đang phát triển?

Xem đáp án » 13/06/2023 34,899

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây không đúng với các nước đang phát triển?

Xem đáp án » 13/06/2023 5,090

Câu 3:

Các nước đang phát triển phân biệt với các nước phát triển bởi một trong những tiêu chí là

Xem đáp án » 13/06/2023 3,476

Câu 4:

Cơ cấu ngành kinh tế không bao gồm có

Xem đáp án » 13/06/2023 2,364

Câu 5:

Các nước có thu nhập ở mức thấp hiện nay hầu hết đều ở

Xem đáp án » 13/06/2023 1,938

Câu 6:

Các nước có GDP/người cao tập trung nhiều ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 13/06/2023 1,872

Câu 7:

Tiêu chí phân chia thành nước phát triển và nước đang phát triển không gồm có

Xem đáp án » 13/06/2023 1,435

Bình luận


Bình luận