Câu hỏi:

13/06/2023 175

Cơ cấu kinh tế là tập hợp

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

Chọn A

Cơ cấu kinh tế là tập hợp các ngành, lĩnh vực và bộ phận kinh tế có quan hệ hữu cơ tương đối ổn định với nhau trong đó quan trọng nhất là cơ cấu ngành kinh tế

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng các ngành trong cơ cấu nền kinh tế của các nước đang phát triển?

Xem đáp án » 13/06/2023 34,953

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây không đúng với các nước đang phát triển?

Xem đáp án » 13/06/2023 5,094

Câu 3:

Các nước đang phát triển phân biệt với các nước phát triển bởi một trong những tiêu chí là

Xem đáp án » 13/06/2023 3,482

Câu 4:

Cơ cấu ngành kinh tế không bao gồm có

Xem đáp án » 13/06/2023 2,365

Câu 5:

Các nước có thu nhập ở mức thấp hiện nay hầu hết đều ở

Xem đáp án » 13/06/2023 1,943

Câu 6:

Các nước có GDP/người cao tập trung nhiều ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 13/06/2023 1,875

Câu 7:

Tiêu chí phân chia thành nước phát triển và nước đang phát triển không gồm có

Xem đáp án » 13/06/2023 1,436

Bình luận


Bình luận