Câu hỏi:

13/06/2023 2,405

Cơ cấu ngành kinh tế không bao gồm có

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

Chọn D

Cơ cấu kinh tế theo ngành bao gồm: nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; công nghiệp và xây dựng; dịch vụ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng các ngành trong cơ cấu nền kinh tế của các nước đang phát triển?

Xem đáp án » 13/06/2023 35,156

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây không đúng với các nước đang phát triển?

Xem đáp án » 13/06/2023 5,164

Câu 3:

Các nước đang phát triển phân biệt với các nước phát triển bởi một trong những tiêu chí là

Xem đáp án » 13/06/2023 3,561

Câu 4:

Các nước có thu nhập ở mức thấp hiện nay hầu hết đều ở

Xem đáp án » 13/06/2023 1,990

Câu 5:

Các nước có GDP/người cao tập trung nhiều ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 13/06/2023 1,958

Câu 6:

Tiêu chí phân chia thành nước phát triển và nước đang phát triển không gồm có

Xem đáp án » 13/06/2023 1,527

Bình luận


Bình luận