Câu hỏi:

13/02/2020 597

Trước khi cách mạng bùng nổ năm 1917, Nga là nước có thể chế chính trị như thế nào

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B

Cải cách nông nô 1861 đã tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản Nga phát triển nhanh chóng. Tuy phát triển sau các nước tư bản Tây Âu nhưng đến cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, Nga cũng chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Đến đầu thế kỷ XX, 150 công ty độc quyền thao túng toàn bộ nền kinh tế Nga. Tuy nhiên, về chế độ chính trị, nước Nga vẫn theo chế độ quân chủ chuyên chế. Nắm quyền ở Nga lúc này là Nga hoàng, ông ta đã cho thi hành chính sách cai trị hết sức tàn bạo đẩy nhân dân Nga vào cuộc sống cơ cực và khó khăn

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm khác nhau căn bản trong hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên với Việt Nam Quốc dân Đảng là

Xem đáp án » 13/02/2020 8,325

Câu 2:

Giữa tháng 5 – 1956, Pháp rút quân trong khi tình hình thực hiện Hiệp định Giơnevơ thế nào

Xem đáp án » 13/02/2020 5,231

Câu 3:

Nội dung nào trong Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 có lợi thực tế cho ta

Xem đáp án » 13/02/2020 4,612

Câu 4:

Khác với châu Á và châu Phi, đối tượng đấu tranh của nhân dân các nước Mĩ Latinh là

Xem đáp án » 13/02/2020 3,811

Câu 5:

Nguyên nhân quyết định nhất mang lại thắng lợi của nhân dân Việt Nam và Lào năm 1945 là

Xem đáp án » 13/02/2020 3,136

Câu 6:

Thuận lợi cơ bản nhất của đất nước sau 1975 là gì

Xem đáp án » 13/02/2020 2,914

Câu 7:

Từ sau năm 1960 đến trước năm 1969, cách mạng miền Nam dưới sự lãnh đạo của tổ chức nào

Xem đáp án » 13/02/2020 2,095

Bình luận


Bình luận