Câu hỏi:

14/06/2023 14,276

Công nghiệp của Hoa Kì chuyển dịch theo hướng phát triển các ngành cần nhiều

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A

Công nghiệp của Hoa Kì chuyển dịch theo hướng phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, hiện đại cần nhiều tri thức, tạo ra giá trị sản xuất cao.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không đúng với sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì?

Xem đáp án » 14/06/2023 14,108

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây không đúng với nông nghiệp Hoa Kì?

Xem đáp án » 14/06/2023 10,685

Câu 3:

Ngành công nghiệp hiện đại của Hoa Kì không phải là

Xem đáp án » 14/06/2023 9,496

Câu 4:

Để giảm thiểu phát thải các khí nhà kính, Hoa Kì chú ý biện pháp

Xem đáp án » 14/06/2023 6,887

Câu 5:

Công nghiệp Hoa Kì tập trung phát triển các ngành đòi hỏi sử dụng nhiều

Xem đáp án » 14/06/2023 6,148

Câu 6:

Các ngành sản xuất công nghiệp truyền thống (lâu đời) của Hoa Kì hiện nay chủ yếu tập trung ở vùng

Xem đáp án » 14/06/2023 5,971

Bình luận


Bình luận