Câu hỏi:

13/02/2020 957

Trong khoảng ba thập niên đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô là nước đi đầu trong lĩnh vực nào dưới đây

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

Theo SGK Lịch sử 12 trang 11, trong giai đoạn Liên Xô tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70, Liên Xô đi đầu trong công nghiệp vũ trụ và công nghiệp điện hạt nhân. Năm 1957 Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất, năm 1961 Liên Xô đã phóng con tàu vũ trụ đưa nhà du hành vũ trụ I. Gagarin bay vòng quanh trái đất

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm khác nhau căn bản trong hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên với Việt Nam Quốc dân Đảng là

Xem đáp án » 13/02/2020 8,524

Câu 2:

Giữa tháng 5 – 1956, Pháp rút quân trong khi tình hình thực hiện Hiệp định Giơnevơ thế nào

Xem đáp án » 13/02/2020 5,252

Câu 3:

Nội dung nào trong Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 có lợi thực tế cho ta

Xem đáp án » 13/02/2020 4,682

Câu 4:

Khác với châu Á và châu Phi, đối tượng đấu tranh của nhân dân các nước Mĩ Latinh là

Xem đáp án » 13/02/2020 3,845

Câu 5:

Nguyên nhân quyết định nhất mang lại thắng lợi của nhân dân Việt Nam và Lào năm 1945 là

Xem đáp án » 13/02/2020 3,214

Câu 6:

Thuận lợi cơ bản nhất của đất nước sau 1975 là gì

Xem đáp án » 13/02/2020 2,928

Câu 7:

Từ sau năm 1960 đến trước năm 1969, cách mạng miền Nam dưới sự lãnh đạo của tổ chức nào

Xem đáp án » 13/02/2020 2,124

Bình luận


Bình luận