Câu hỏi:

14/06/2023 1,922

Các chính sách, biện pháp cải cách trong nông nghiệp của Trung Quốc không phải là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn C

Trung Quốc đã áp dụng nhiều chính sách, biện pháp cải cách trong nông nghiệp như: giao quyền sử dụng đất cho nông dân, xây dựng mới đường giao thông, đưa kĩ thuật mới vào sản xuất, xây dựng tu bổ hệ thống thủy lợi, phổ biến giống mới năng suất cao,…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Miền Tây Trung Quốc có thế mạnh nào sau đây để phát triển lâm nghiệp và chăn nuôi?

Xem đáp án » 14/06/2023 8,968

Câu 2:

Các nhân tố nào sau đây có tác động quan trọng đến sự khác biệt lớn trong phân bố nông nghiệp của miền Đông và miền Tây Trung Quốc?

Xem đáp án » 14/06/2023 2,744

Câu 3:

Vùng trồng lúa mì của Trung Quốc tập trung chủ yếu ở đồng bằng nào?

Xem đáp án » 14/06/2023 2,674

Câu 4:

Đặc điểm nổi bật nhất của các xí nghiệp, nhà máy trong quá trình chuyển đổi từ “nền kinh tế chỉ huy sang kinh tế thị trường” ở Trung Quốc là

Xem đáp án » 14/06/2023 900

Câu 5:

Những thay đổi quan trọng trong nền kinh tế Trung Quốc là kết quả của

Xem đáp án » 14/06/2023 722

Câu 6:

Ngành công nghiệp nào sau đây của Trung Quốc đứng đầu thế giới?

Xem đáp án » 14/06/2023 595

Bình luận


Bình luận