Câu hỏi:

14/06/2023 7,375

Nhận định nào sau đây không đúng với đặc điểm tự nhiên của Đông Nam Á hải đảo?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

Chọn C

- Đông Nam Á biển đảo là một trong những khu vực tập trung đảo lớn nhất thế giới, bao gồm nhiều quần đảo và hàng vạn đảo lớn, nhỏ.

- Đông Nam Á biển đảo chủ yếu là núi trẻ với nhiều núi lửa; các đồng bằng phần lớn nhỏ hẹp nằm ven biển. Đồng bằng lớn chỉ tập trung ở các đảo Ca-li-man-tan, Niu Ghi-nê...

- Đông Nam Á biển đảo nằm trong hai đới khí hậu (khí hậu nhiệt đới gió mùa và khí hậu xích đạo).

- Đông Nam Á biển đảo có sông ngắn, nhỏ -> Nhận định: Sông ngòi nhiều nước, giàu phù sa và sông lớn là không đúng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khó khăn về tự nhiên của khu vực Đông Nam Á trong phát triển kinh tế là

Xem đáp án » 14/06/2023 4,410

Câu 2:

Đặc điểm nào sau đây về dân cư, xã hội ở Đông Nam Á thường gây khó khăn trong quản lí, ổn định chính trị, xã hội ở mỗi quôc gia?

Xem đáp án » 14/06/2023 3,589

Câu 3:

Đông Nam Á có vị trí địa - chính trị rất quan trọng do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?

Xem đáp án » 14/06/2023 2,076

Câu 4:

Một phần lãnh thổ của quốc gia nào sau đây ở Đông Nam Á vẫn có mùa đông lạnh?

Xem đáp án » 14/06/2023 1,492

Câu 5:

Nhận định nào sau đây không đúng với đặc điểm tự nhiên của Đông Nam Á lục địa?

Xem đáp án » 14/06/2023 1,040

Câu 6:

Các nước Đông Nam Á có nhiều loại khoáng sản do

Xem đáp án » 14/06/2023 784

Bình luận


Bình luận