Câu hỏi:

13/02/2020 473

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản đã gặp phải những khó khăn gì cho quá trình phát triển kinh tế

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

Mặc dù là đế quốc kinh tế duy nhất ở châu Á nhưng nền kinh tế Nhật Bản cũng có những thời kì khó khăn. Sau chiến tranh thế giới hai, Nhật là nước phát xít bại trận và phải chịu nhiều hậu quả nặng nề. Kinh tế Nhật bị giảm sút nghiêm trọng. Không những vậy, quá trình khôi phục và phát triển kinh tế của Nhật còn gặp phải rất nhiều vật cản như bị mất hết thuộc địa, kinh tế bị tàn phá nặng nề, nghèo tài nguyên thiên nhiên. Đây là những khó khăn lớn có tác động lớn đối với nền kinh tế. Khác với các nước châu Á, Nhật Bản là nước rất nghèo nàn về tài nguyên trừ gỗ và hải sản, trong khi dân số thì quá đông, phần lớn nguyên nhiên liệu phải nhập khẩu. Tuy nhiên, với các chính sách phù hợp, kinh tế Nhật Bản đã nhanh chóng phục hồi

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm khác nhau căn bản trong hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên với Việt Nam Quốc dân Đảng là

Xem đáp án » 13/02/2020 8,549

Câu 2:

Giữa tháng 5 – 1956, Pháp rút quân trong khi tình hình thực hiện Hiệp định Giơnevơ thế nào

Xem đáp án » 13/02/2020 5,255

Câu 3:

Nội dung nào trong Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 có lợi thực tế cho ta

Xem đáp án » 13/02/2020 4,690

Câu 4:

Khác với châu Á và châu Phi, đối tượng đấu tranh của nhân dân các nước Mĩ Latinh là

Xem đáp án » 13/02/2020 3,845

Câu 5:

Nguyên nhân quyết định nhất mang lại thắng lợi của nhân dân Việt Nam và Lào năm 1945 là

Xem đáp án » 13/02/2020 3,224

Câu 6:

Thuận lợi cơ bản nhất của đất nước sau 1975 là gì

Xem đáp án » 13/02/2020 2,929

Câu 7:

Từ sau năm 1960 đến trước năm 1969, cách mạng miền Nam dưới sự lãnh đạo của tổ chức nào

Xem đáp án » 13/02/2020 2,126

Bình luận


Bình luận