Câu hỏi:

13/02/2020 151

Nhân vật nào của nước Mĩ đã đề ra kế hoạch góp phần giúp các nước Tây Âu nhanh chóng khôi phục kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án D

Kế hoạch Mácsan do Ngoại trưởng Mĩ Mácsan đề ra (6/1947), với kế hoạch này Mĩ giúp các nước Tây Âu phục hồi kinh tế sau chiến tranh, đồng thời cũng nhằm tập hợp các nước Tây Âu vào liên minh chống Liên Xô và các nước Đông Âu. Việc thực hiện kế hoạch này đã tạo nên sự phân chia đối lập về kinh tế và chính trị giữa các nước Tây Âu tư bản chủ nghĩa và các nước Đông Âu xã hội chủ nghĩa

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm khác nhau căn bản trong hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên với Việt Nam Quốc dân Đảng là

Xem đáp án » 13/02/2020 8,320

Câu 2:

Giữa tháng 5 – 1956, Pháp rút quân trong khi tình hình thực hiện Hiệp định Giơnevơ thế nào

Xem đáp án » 13/02/2020 5,231

Câu 3:

Nội dung nào trong Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 có lợi thực tế cho ta

Xem đáp án » 13/02/2020 4,605

Câu 4:

Khác với châu Á và châu Phi, đối tượng đấu tranh của nhân dân các nước Mĩ Latinh là

Xem đáp án » 13/02/2020 3,811

Câu 5:

Nguyên nhân quyết định nhất mang lại thắng lợi của nhân dân Việt Nam và Lào năm 1945 là

Xem đáp án » 13/02/2020 3,135

Câu 6:

Thuận lợi cơ bản nhất của đất nước sau 1975 là gì

Xem đáp án » 13/02/2020 2,914

Câu 7:

Từ sau năm 1960 đến trước năm 1969, cách mạng miền Nam dưới sự lãnh đạo của tổ chức nào

Xem đáp án » 13/02/2020 2,095

Bình luận


Bình luận