Câu hỏi:

13/02/2020 138

Xô viết Nghệ Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 -1931 vì

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B

Mục tiêu đấu tranh của phong trào 1930 - 1931 là độc lập dân tộc, ruộng đất dân cày. Sở dĩ nói Xô viết Nghệ Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 - 1931 vì tại đây, các Xô viết đã giành được chính quyền từ tay Pháp, xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân. Bên cạnh đó, các Xô viết còn thực hiện quyền làm chủ của quần chúng, điều hành mọi mặt đời sống xã hội: chia ruộng đất công cho dân cày nghèo; bãi bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò; xóa nợ cho người nghèo... Chính vì những lí do trên, nên Xô viết Nghệ Tĩnh được coi là đỉnh cao của cách mạng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hình thức đấu tranh chống "Chiến tranh đặc biệt" được Bộ chính trị đề ra là

Xem đáp án » 13/02/2020 21,351

Câu 2:

Sau Hiệp ước Nhâm Tuất 1862, cuộc kháng chiến của nhân dân ta phải bao hàm những nhiệm vụ nào

Xem đáp án » 13/02/2020 11,870

Câu 3:

Vì sao Mĩ buộc phải tuyên bố ngừng hẳn ném bom, bắn phá miền Bắc

Xem đáp án » 13/02/2020 10,820

Câu 4:

Tính chất nhân dân của cuộc kháng chiến chống Pháp biểu hiện ở điểm nào

Xem đáp án » 13/02/2020 10,192

Câu 5:

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc đi từ lập trường một người yêu nước chuyển sang lập trường một người cộng sản là

Xem đáp án » 13/02/2020 8,064

Câu 6:

Sau Cách mạng tháng Tám, nước ta phải đối mặt với những khó khăn nào

Xem đáp án » 13/02/2020 4,709

Câu 7:

Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ các nước Tây Âu liên minh chặt chẽ với Mĩ về mặt quân sự

Xem đáp án » 13/02/2020 2,481

Bình luận


Bình luận