Câu hỏi:

13/02/2020 530

Giữ vai trò quyết định thắng lợi của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Thành thị là nơi tập trung cơ quan đầu não của địch => thắng lợi ở thành thị giữ vai trò quan trọng, quyết định thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế?

Xem đáp án » 13/02/2020 22,526

Câu 2:

Sự khác biệt trong âm mưu của Mĩ giữa cuộc Chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai so với lần thứ nhất là gì?

Xem đáp án » 13/02/2020 17,875

Câu 3:

Một tấc không đi, một li không rời” là khẩu hiệu thể hiện quyết tâm của nhân dân miền Nam trong

Xem đáp án » 13/02/2020 16,717

Câu 4:

Ý nghĩa nào dưới đây là của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968?

1. Làm lung lay ý chí xâm lược của Mĩ.

2. Chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc.

3. Mĩ rút quân về nước.

4. Buộc Mĩ tuyên bố “Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược.

Xem đáp án » 13/02/2020 16,163

Câu 5:

Để giải quyết căn bản nạn đói sau năm 1945, chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã

Xem đáp án » 13/02/2020 11,689

Câu 6:

Yếu tố khách quan nào đã tạo thuận lợi cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong những năm 1936 – 1939?

Xem đáp án » 13/02/2020 11,558

Câu 7:

Với các hoạt động quân sự “tìm, diệt”, Mĩ có âm mưu gì trong cuộc chiến tranh ở chiến trường miền Nam giai đoạn 1965 – 1968?

Xem đáp án » 13/02/2020 8,193

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK