Câu hỏi:

12/07/2024 273

Hoàn thành sơ đồ khái quát về biểu hiện đa dạng sinh vật ở Việt Nam theo mẫu sau đây vào vở.

Hoàn thành sơ đồ khái quát về biểu hiện đa dạng sinh vật ở Việt Nam theo mẫu sau đây vào vở. (ảnh 1)

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Sơ đồ:

Hoàn thành sơ đồ khái quát về biểu hiện đa dạng sinh vật ở Việt Nam theo mẫu sau đây vào vở. (ảnh 2)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hệ sinh thái trên cạn đa dạng nhất ở nước ta là

A. rừng cận nhiệt.

B. rừng kín thường xanh.

C. rừng ôn đới núi cao.

D. xa-van, đồng cỏ.

Xem đáp án » 12/07/2024 1,668

Câu 2:

Sự đa dạng của sinh vật nước ta không thể hiện ở

A. đa dạng về hệ sinh thái.

B. đa dạng về thành phần loài.

C. khả năng sinh trưởng.

D. đa dạng về nguồn gen.

Xem đáp án » 12/07/2024 1,256

Câu 3:

Cho bảng số liệu sau:

Cho bảng số liệu sau:    a) Nhận xét về số lượng một số loài động vật bị đe doạ và yêu cầu bảo tồn ở nước ta.  b) Nguyên nhân nào làm cho sinh vật nước ta suy giảm đa dạng sinh học?  c) Vì sao cần phải bảo tồn đa dạng sinh học? (ảnh 1)

a) Nhận xét về số lượng một số loài động vật bị đe doạ và yêu cầu bảo tồn ở nước ta.

b) Nguyên nhân nào làm cho sinh vật nước ta suy giảm đa dạng sinh học?

c) Vì sao cần phải bảo tồn đa dạng sinh học?

Xem đáp án » 11/07/2024 1,077

Câu 4:

Sinh vật Việt Nam đa dạng chủ yếu do nước ta

A. có nhiều đồi núi, mạng lưới sông dày đặc.

B. nhập khẩu các loại cây con từ nước ngoài.

C. người dân có ý thức tốt trong việc bảo vệ sinh vật.

D. nằm trên đường di lưu và di cư của nhiều loài sinh vật.

Xem đáp án » 12/07/2024 1,006

Câu 5:

Trong các hệ sinh thái đất ngập nước ở Việt Nam, hệ sinh thái nào sau đây có tính đa dạng sinh học cao?

A. Bãi triều.

C. Ao, hồ.

B. Đầm lầy.

D. Rừng ngập mặn.

Xem đáp án » 24/07/2023 824

Câu 6:

Ý nào sau đây đúng khi nói về giá trị khoa học của các vườn quốc gia?

A. Là tài nguyên du lịch quý giá.

B. Là chỗ dựa vững chắc của đồng bào dân tộc.

C. Là nơi bảo tồn các nguồn gen sinh vật tự nhiên.

D. Là nơi cung cấp nhiều gỗ và các nguồn dược liệu quý.

Xem đáp án » 12/07/2024 732

Câu 7:

Tìm các câu đúng với đặc điểm sinh vật và đa dạng sinh học ở nước ta trong các câu sau đây:

A. Việt Nam là một trong những trung tâm đa dạng sinh học của thế giới.

B. Sự đa dạng và giàu có về sinh vật nước ta là do nguồn gen đa dạng.

C. Biến đổi khí hậu không phải là nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học.

D. Hệ sinh thái rừng tự nhiên thu hẹp sẽ làm cho các loài sinh vật hoang dã mất môi trường sinh sống.

E. Suy giảm đa dạng sinh học sẽ dẫn đến tăng nguy cơ xảy ra các thiên tai.

Xem đáp án » 24/07/2023 658

Bình luận


Bình luận