Câu hỏi:

21/08/2023 377

Tại sao người ta lại nói ung thư là loại bệnh di truyền đặc biệt?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Bệnh di truyền thường được hiểu là bệnh phát sinh do có sự rối loạn (đột biến) trong bộ máy di truyền và thường được di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ung thư là loại bệnh di truyền đặc biệt vì:

- Mặc dù đều có nguyên nhân là xuất hiện các đột biến nhưng tế bào phải tích luỹ nhiều đột biến mới làm phát sinh khối u (bệnh ung thư), trong khi đó, các bệnh di truyền khác thường chỉ do một hay một vài đột biến gây nên.

- Hơn nữa, bệnh ung thư mặc dù do đột biến gây nên nhưng hầu hết không được di truyền lại cho thế hệ sau vì các đột biến xảy ra và tích luỹ trong tế bào soma mà rất ít khi xảy ra trong tế bào sinh dục. Chỉ có khoảng 10% bệnh ung thư có thể di truyền cho đời sau.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu nào dưới đây nói về nhân bản vô tính vật nuôi là đúng?

A. Nhân bản vật nuôi là hình thức sinh sản nhân tạo, không xảy ra trong tự nhiên.

B. Con vật được nhân bản giống hệt con vật cho nhân về mọi đặc điểm.

C. Nhân bản vô tính giúp tạo ra nhiều cá thể có cùng kiểu gene quý hiếm.

D. Con vật nhân bản thường có tuổi thọ cao hơn so với các con vật sinh sản hữu tính cùng loài.

Xem đáp án » 20/02/2023 7,697

Câu 2:

Câu nào dưới đây nói về bệnh ung thư là đúng?

A. Bệnh ung thư là bệnh di truyền nên luôn được di truyền từ bố mẹ sang con.

B. Những tác nhân đột biến lí, hóa học có thể gây nên bệnh ung thư.

C. Bệnh ung thư là bệnh di truyền nên không thể chữa được.

D. Virus không thể gây bệnh ung thư.

Xem đáp án » 20/02/2023 4,383

Câu 3:

Những phát biểu nào dưới đây đúng?

A. Kết quả của giảm phân luôn tạo ra 4 loại giao tử.

B. Trao đổi chéo là cơ chế tạo ra nhiều biến dị tổ hợp nhất trong giảm phân.

C. Loài nào có số lượng nhiễm sắc thể càng lớn thì qua giảm phân càng tạo ra nhiều biến dị tổ hợp.

D. Chỉ những cá thể có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội mới có thể phân chia giảm phân.

Xem đáp án » 20/02/2023 3,720

Câu 4:

Phát biểu nào dưới đây về quá trình giảm phân là đúng?

A. Tất cả các sinh vật nhân thực đều có thể phân chia giảm phân.

B. Sự trao đổi chéo xảy ra trong kì đầu của giảm phân II.

C. Mỗi nhiễm sắc thể kép phân li về các cực của tế bào trong kì sau của giảm phân II.

D. Các cặp nhiễm sắc thể tương đồng tập trung thành hàng ở mặt phẳng xích đạo trong kì giữa của giảm phân I.

Xem đáp án » 20/02/2023 3,649

Câu 5:

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Kì giữa là kì dài nhất trong các kì của nguyên phân.

B. Ở kì giữa của giảm phân I, mỗi nhiễm sắc thể kép chỉ đính với vi ống ở một phía của tâm động.

C. Các nhiễm sắc thể tương đồng có thể trao đổi đoạn cho nhau (trao đổi chéo) tại kì giữa của giảm phân I.

D. Trong giảm phân, sau mỗi lần phân bào, nhiễm sắc thể đều phải nhân đôi.

Xem đáp án » 20/02/2023 2,993

Câu 6:

Việc sử dụng các tế bào gốc phôi để thay thế các mô bị tổn thương ở người thường gặp trở ngại sinh học nào dưới đây?

A. Tế bào phôi có thể không đến được đúng mô cần thay thế trong cơ thể người thường.

B. Hệ thống miễn dịch của người có phản ứng đào thải các tế bào ghép.

C. Khó có thể nhận đủ lượng tế bào phôi để thay thế mô bị tổn thương.

D. Có thể tế bào gốc phôi không biệt hóa đúng thành tế bào của mô phải thay.

Xem đáp án » 20/02/2023 2,646

Câu 7:

Một loài sinh vật vừa có khả năng sinh sản vô tính vừa có khả năng sinh sản hữu tính. Hãy cho biết: Trong điều kiện nào chúng sẽ sinh sản vô tính và trong điều kiện nào chúng sẽ sinh sản hữu tính? Giải thích.

Xem đáp án » 20/02/2023 2,456

Bình luận


Bình luận