Câu hỏi:

11/07/2024 305

Biểu hiện quan trọng nhất của sự xuất hiện chủ nghĩa đế quốc là

A. xuất hiện giai cấp tư sản và vô sản.

B. sự ra đời của các tổ chức độc quyền.

C. chiến tranh đế quốc nhằm phân chia thuộc địa.

D. mâu thuẫn xã hội gay gắt.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nào không phải là ý nghĩa đối với trong nước của việc thành lập Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết?

A. Mở ra con đường giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc trên đất nước Xô viết trên cơ sở bình đẳng và sự giúp đỡ nhau.

B. Phù hợp với lợi ích chung của các dân tộc trên đất nước Xô viết.

C. Tạo điều kiện cho sự phát triển nhanh chóng về kinh tế, xã hội của tất cả các nước cộng hoà.

D. Khẳng định công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô đã hoàn thành.

Xem đáp án » 11/07/2024 9,505

Câu 2:

Theo em trong những nguyên nhân trên, nguyên nhân nào là quan trọng nhất? Vì sao?

Xem đáp án » 11/07/2024 3,511

Câu 3:

Điểm chung trong chính sách cai trị về chính trị của các nước thực dân cai trị về chính trị của Mi phương Tây ở Đông Nam Á là gì?

A. Vẫn duy trì các thế lực phong kiến địa phương như một công cụ để thi hành chính sách cai trị.

B. Chỉ có đại diện chính quyền thực dân mới được thi hành chính sách cai trị.

C. Sử dụng quân đội từ chính quốc để bảo vệ bộ máy cai trị thực dân.

D. Thiết lập nền thống trị bằng hình thức giống nhau.

Xem đáp án » 11/07/2024 1,854

Câu 4:

Trong giai đoạn đầu sau khi giành độc lập, các nước Đông Nam Á đã thực hiện chiến lược phát triển kinh tế nào?

A. Chiến lược công nghiệp hoá thay thế nhập khẩu.

B. Chiến lược công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu.

C. Chiến lược hiện đại hoá nông nghiệp, đẩy mạnh xuất khẩu.

D. Chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Xem đáp án » 11/07/2024 1,832

Câu 5:

Ý nào không đúng về biện pháp cải cách về kinh tế mà Cu-ba thực hiện nhằm đi theo con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội?

A. Thực hiện cải cách kinh tế từng bước, có chọn lọc.

B. Chủ trương xây dựng nền kinh tế tập trung do Nhà nước quản lí.

C. Chú trọng phát triển công nghiệp quốc phòng.

D. Chú trọng đến các ngành nghề mới như: công nghiệp du lịch, công nghệ sinh học, khai thác dầu khí,...

Xem đáp án » 11/07/2024 1,802

Câu 6:

Sau khi V. I. Lênin - vị lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản, người đứng đầu Đảng và Nhà nước Xô viết qua đời, ai là người tiếp tục lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước Liên Xô?

A. V. I. Xta-lin.                       

B. M. Goóc-ba-chốp.

C. N. Khơ-rút-xốp.                            

D. Brê-giơ-nhép.

Xem đáp án » 11/07/2024 1,714

Câu 7:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa xã hội được mở rộng ở

A. Đông Âu, một số nước ở châu Á và khu vực Mỹ La-tinh.

B. Đông Âu và một số nước châu Á

C. một số nước châu Á và khu vực Mỹ La-tinh.

D. một số nước Tây Âu, Đông Âu và khu vực Mỹ La-tinh.

Xem đáp án » 11/07/2024 1,391

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900