Câu hỏi:

11/07/2024 399

Bộ máy quan liêu nặng nề, tinh thần quân phiệt và chế độ cảnh sát thống trị trong cả nước. Đế quốc…………….. là một quốc gia có “nền độc tài quân sự được tổ chức theo lối quan liêu, được bảo vệ bằng cảnh sát, được trang sức bằng hình thức Nghị viện, với một mớ hỗn hợp những yếu tố phong kiến và đồng thời đã chịu ảnh hưởng của giai cấp tư sản”. Chủ nghĩa đế quốc ...........................là chủ nghĩa………………..

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Bộ máy quan liêu nặng nề, tinh thần quân phiệt và chế độ cảnh sát thống trị trong cả nước. Đế quốc Đức là một quốc gia có “nền độc tài quân sự được tổ chức theo lối quan liêu, được bảo vệ bằng cảnh sát, được trang sức bằng hình thức Nghị viện, với một mớ hỗn hợp những yếu tố phong kiến và đồng thời đã chịu ảnh hưởng của giai cấp tư sản”. Chủ nghĩa đế quốc Đức là chủ nghĩa đế quốc quân phiệt, hiếu chiến.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hoàn thành sơ đồ dưới đây về những tiềm năng và thách thức của chủ nghĩa tư bản hiện đại.

Hoàn thành sơ đồ dưới đây về những tiềm năng và thách thức của chủ nghĩa tư bản hiện đại. (ảnh 1)

Xem đáp án » 11/07/2024 1,052

Câu 2:

Hình thức tổ chức độc quyền phổ biến ở Đức là

A. Các-ten.                    

B. Xanh-đi-ca.

C. Tơ-rớt.                      

D. Công-xoóc- xi-om.

Xem đáp án » 11/07/2024 900

Câu 3:

Điểm tương đồng trong đời sống kinh tế các nước Mỹ, Đức, Anh, Pháp ở nửa cuối thế kỉ XIX là gì?

A. Kinh tế lâm vào khủng hoảng, suy thoái.

B. Sản xuất công nghiệp trì trệ, sa sút.

C. Sản xuất nông nghiệp chậm phát triển.

D. Xuất hiện các tổ chức độc quyền.

Xem đáp án » 11/07/2024 865

Câu 4:

Hãy đánh dấu  vào ¨ trước đoạn thông tin đề cập đến những sự kiện chứng tỏ đến giữa thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản đã thắng lợi trên phạm vi toàn thế giới. Giải thích.

¨ Dưới tác động của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ và Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII, nhân khi thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đang suy yếu, các thuộc địa của hai nước này ở khu vực Mỹ La-tinh đã nổi dậy đấu tranh giành độc lập, khai sinh một loạt quốc gia tư sản mới. Ở châu Âu, tháng 7 - 1830, phong trào cách mạng tư sản lại nổ ra ở Pháp, lật đổ nền thống trị của triều đại Buốc-bông.

Giải thích: ……………………………………………………………

¨ Trong những năm 1848 - 1849, cách mạng tư sản lại diễn ra ở nhiều nước châu Âu. Những cuộc cách mạng này đã củng cố chế độ tư bản Pháp, làm rung chuyển chế độ phong kiến ở Đức, I-ta-li-a và đế quốc Áo - Hung.

Giải thích: ………………………………………………………….

¨ Từ năm 1859 đến năm 1870, dưới sự lãnh đạo của giai cấp tư sản, đại diện là Ô.Crôm-oen - một quý tộc tư sản hoá, 7 quốc gia ở bán đảo I-ta-li-a đã thống nhất thành Vương quốc I-ta-li-a.

Giải thích: ……………………………………………………………

¨ Từ năm 1864 đến đầu năm 1871, nước Đức được thống nhất từ 38 quốc gia lớn nhỏ bằng cuộc chiến tranh chinh phục dưới sự lãnh đạo của quý tộc quân phiệt Phổ, đứng đầu là Thủ tướng Bi-xmác.

Giải thích: ……………………………………………….

¨ Ở Nga, do các cuộc bạo động của nông nô diễn ra dồn dập trong những năm 1858 - 1860, tháng 2 - 1861, Nga hoàng ban bố Sắc lệnh nô lệ. Cuộc cải cách có tính chất phong kiến này đã mở đường cho nước Nga chuyển nhanh sang chủ nghĩa tư bản.

Giải thích: …………………………………………………….

Xem đáp án » 11/07/2024 504

Câu 5:

Vào giữa thế kỉ XIX, trở ngại lớn nhất cho sự phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Đức là

A. thiếu thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp.

B. đất nước vẫn trong tình trạng bị chia rẽ thành nhiều vương quốc.

C. quan hệ sản xuất phong kiến vẫn được duy trì trong nông nghiệp.

D. thiếu nguồn nguyên liệu để phục vụ phát triển của công nghiệp.

Xem đáp án » 11/07/2024 423

Câu 6:

Chọn các từ hoặc cụm từ đã cho điền vào chỗ trống (….) trong đoạn thông tin cho phù hợp về đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

(Lưu ý: Một từ không nhất thiết chỉ dùng một lần)

Anh

Đức

đế quốc cho vay nặng lãi

Pháp

Mỹ

ông vua công nghiệp

đế quốc thực dân

đế quốc quân phiệt, hiếu chiến

 

Những cuộc chiến tranh xâm lược thuộc địa của thực dân……………. tiến hành song song với những hoạt động bành trướng của các đế quốc khác, tính đến năm 1900, diện tích đất đai thuộc…………….. . lên tới 33 triệu km2 với số dân là 370 triệu người.

V.I. Lê-nin đã nêu lên rằng:“Chủ nghĩa đế quốc ............................ là chủ nghĩa……………………..

Xem đáp án » 11/07/2024 370

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900