Câu hỏi:

11/07/2024 2,889

Từ khi thực hiện cải cách và mở cửa đến nay, nền kinh tế của Trung Quốc đã đạt được thành tựu nổi bật là

A. tốc độ tăng trưởng trung bình hằng năm cao nhất thế giới.

B. trở thành trung tâm kinh tế - tài chính của cả thế giới.

C. vượt sự phát triển của Nhật Bản, luôn đứng đầu châu Á.

D. trở thành quốc gia nắm giữ chuỗi cung ứng toàn cầu.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một trong những bài học kinh nghiệm được rút ra từ công cuộc cải cách và mở cửa ở Trung Quốc (từ năm 1978) là

A. chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp.

B. tăng cường quan hệ với mọi tổ chức quốc tế.

C. kiên định con đường đi lên xã hội chủ nghĩa.

D. chú trọng phát triển kinh tế công nghiệp.

Xem đáp án » 11/07/2024 6,981

Câu 2:

Nội dung nào không phản ánh đúng điểm tương đồng giữa cuộc cải cách và mở cửa của Trung Quốc (từ năm 1978) với công cuộc đổi mới đất nước ở Việt Nam (từ năm 1986)?

A. Xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

B. Mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới.

C. Củng cố và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

D. Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm; thực hiện đa nguyên, đa đảng.

Xem đáp án » 11/07/2024 3,954

Câu 3:

Hoàn thành sơ đồ dưới đây về các thành tựu và ý nghĩa của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc từ cuối năm 1978.

Hoàn thành sơ đồ dưới đây về các thành tựu và ý nghĩa của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc từ cuối năm 1978. (ảnh 1)

Xem đáp án » 11/07/2024 2,667

Câu 4:

Việt Nam có thể học tập được gì từ kinh nghiệm cải cách và mở cửa ở Trung Quốc?

A. Kiên trì nguyên tắc nhà nước của dân, xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Việt Nam.

B. Thực hiện mở cửa, hội nhập quốc tế, áp dụng khoa học - kĩ thuật vào sản xuất.

C. Chuyển mô hình kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường theo định hướng tư bản chủ nghĩa.

D. Xây dựng mô hình nhà nước dân chủ chủ nghĩa, lấy kinh tế làm trung tâm.

Xem đáp án » 05/10/2023 2,657

Câu 5:

Nội dung đường lối cải cách và mở cửa của Trung Quốc (từ năm 1978) phản ánh đầy đủ việc “Trung Quốc thay đổi để hoà nhập chứ không hoà tan” là

A. cải cách mở cửa, tăng cường hợp tác kinh tế với các nước trong khối xã hội chủ nghĩa.

B. cải cách kinh tế nhằm hiện đại hoá và xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc là Trung Quốc.

C. xây dựng Trung Quốc thành quốc gia dân tộc thống nhất, giàu mạnh, dân chủ, văn minh.

D. cải cách mở cửa và tăng cường hợp tác kinh tế với tất cả các nước trên thế giới.

Xem đáp án » 11/07/2024 1,908

Câu 6:

Trong bối cảnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô bộc lộ nhiều sai lầm, dẫn đến khủng hoảng, nền kinh tế của Trung Quốc có gì nổi bật?

A. Tăng trưởng nhanh và liên tục.                         

B. Phát triển, xen kẽ lẫn suy thoái.

C. Gặp khủng hoảng và suy yếu.                           

D. Bước đầu ổn định, phát triển

Xem đáp án » 11/07/2024 1,252

Bình luận


Bình luận

36-Võ Nguyễn Minh Trí
20:08 - 22/12/2023

Cứu em câu này với

Ảnh đính kèm
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900