Câu hỏi:

12/10/2023 508

10. Ở châu thổ sông Cửu Long, rừng ngập mặn phát triển chủ yếu ở

A. Đồng Tháp Mười.                                      

B. cửa sông, ven biển.

C. trung tâm Tứ giác Long Xuyên.                   

D. trung tâm bán đảo Cà Mau.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi.

Trong các phụ lưu của hệ thống sông Hồng thì sông Đà có lượng dòng chảy lớn nhất. Nước lũ sông Hồng mang đặc điểm của sông miền núi, lên nhanh, xuống nhanh, biên độ lớn. Lũ trên lưu vực chủ yếu do mưa gây ra,... Vào tháng 8, dải hội tụ nhiệt đới thường nằm ngang trên lưu vực nên hay có mưa lớn và gây ra lũ. Sự xuất hiện lũ lớn trên hệ thống sông Hồng có tính chất phân kì rõ rệt do chế độ mưa trên lưu vực biến đổi cả về không gian và thời gian. Mùa lũ từ tháng 6 đến tháng 10; ở phía đông bắc có thể xảy ra lũ vào tháng 11; ở Tây Bắc mùa lũ có thể sớm hơn. Mùa cạn trên lưu vực thường từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau. Trong các tháng mùa cạn vẫn còn có lượng mưa chiếm khoảng 20 – 25% lượng mưa cả năm, tập trung vào 3 tháng 11, 4 và 5.

1. Phụ lưu nào của hệ thống sông Hồng có lưu lượng dòng chảy lớn nhất?

2. Vì sao nói “nước lũ sông Hồng mang đặc của sông miền núi”?

3. Những loại thời tiết nào có thể gây mưa lớn trên lưu vực sông Hồng?

4. Sông Hồng thường có lũ lớn vào thời gian nào trong năm? Vì sao?

5. Vì sao thời gian mùa lũ của sông Hồng không đều trên toàn bộ lưu vực sông?

6. Mùa cạn trên lưu vực sông Hồng thường kéo dài bao nhiêu tháng?

7. Thời gian nào lưu lượng dòng chảy sông Hồng thấp nhất?

Xem đáp án » 12/10/2023 1,299

Câu 2:

6. Châu thổ sông Cửu Long được bồi đắp chủ yếu bởi phù sa

A. biển của vịnh Thái Lan.                    

B. biển ven bờ Biển Đông.

C. hệ thống sông Mê Công.                   

D. sông Tiền và sông Hồng.

Xem đáp án » 12/10/2023 854

Câu 3:

Câu 1 trang 65 SBT Địa lí 8 CTST. Hãy khoanh tròn vào chữ cái ứng với ý đúng.

1. Châu thổ sông Hồng tiếp giáp với

A. địa hình núi cao ở phía bắc.               

B. địa hình đồi thấp ở phía đông

C. vùng đồi thoải ở phía nam.                

D. vùng đồi núi ở phía bắc và phía tây

Xem đáp án » 12/10/2023 708

Câu 4:

7. Châu thổ sông Cửu Long được hình thành chủ yếu cách ngày nay

A. hơn 1.000 năm.                                

B. hơn 2 000 năm.

C. khoảng 3 000 năm.                           

D. gần 4 000 năm.

Xem đáp án » 12/10/2023 702

Câu 5:

4. Châu thổ sông Hồng có nhiều đồi núi sót ở

A. trung tâm châu thổ.                          

B. phía bắc châu thổ.

C. phía nam châu thổ.                           

D. phía đông châu thổ.

Xem đáp án » 12/10/2023 648

Câu 6:

Câu 5 trang 68 SBT Địa lí 8 CTST. Hãy nối các ý ở cột A với các ý ở cột B cho phù hợp.

Cột A

Cột B

 

1. Diện tích khoảng 15 000 km2.

 

2. Diện tích khoảng 40 000 km2.

a. Châu thổ sông Hồng

 

3. Có quá trình hình thành chủ yếu cách đây hơn 2.000 năm.

 

4. Nhiều vùng trũng lớn chưa được phù sa bồi đắp.

b. Châu thổ sông Cửu Long

5. Nhiều vùng rộng lớn thường ngập nước vào mùa lũ.

 

6. Rừng ngập mặn rất phát triển.

 

7. Có hoạt động đắp đê, lấn biển.

 

Xem đáp án » 12/10/2023 624

Câu 7:

5. Châu thổ sông Cửu Long

A. được hình thành cùng với châu thổ sông Hồng.

B. được hình thành cùng với hệ thống sông Hồng.

C. được tách ra từ châu thổ sông Mê Công.

D. là một phần của châu thổ sông Mê Công.

Xem đáp án » 12/10/2023 616

Bình luận


Bình luận