Câu hỏi:

17/10/2023 519

Em hãy mô tả nguyên nhân gây tai nạn điện có thể xảy ra trong các hình dưới đây.

Em hãy mô tả nguyên nhân gây tai nạn điện có thể xảy ra trong các hình dưới đây.  Hình  	  Mô tả nguyên nhân gây tai nạn điện (ảnh 1)

Hình

Mô tả nguyên nhân gây tai nạn điện

a

………………………………………………………………………

b

………………………………………………………………………

c

………………………………………………………………………

d

………………………………………………………………………

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nguyên nhân gây tai nạn điện có thể xảy ra:

Hình

Mô tả nguyên nhân gây tai nạn điện

a

Tiếp xúc gián tiếp với máy móc, thiết bị điện bị nhiễm điện: Sử dụng thiết bị điện đang bị dò điện.

b

Tiếp xúc gián tiếp với máy móc, thiết bị điện bị nhiễm điện: Tiếp xúc với khu vực có dân dẫy có điện bị đứt rơi xuống đất.

c

Vi phạm khoảng cách an toàn với lưới điện cao áp và trạm biến áp.

d

Tiếp xúc trực tiếp với vật mang điện: Dùng vật dẫn điện chạm vào ổ điện.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy cho biết tên gọi và tác dụng của dụng cụ an toàn điện có trong các hình dưới đây.

Em hãy cho biết tên gọi và tác dụng của dụng cụ an toàn điện có trong các hình dưới đây. (ảnh 1)

Hình

Tên gọi

Tác dụng

a

 

 

b

 

 

c

 

 

d

 

 

Xem đáp án » 17/10/2023 525

Câu 2:

Em hãy trình bày biện pháp an toàn điện được minh họa trong các hình dưới đây.

Em hãy trình bày biện pháp an toàn điện được minh họa trong các hình dưới đây. (ảnh 1)

Hình

Biện pháp an toàn điện

a

………………………………………………………………………

b

………………………………………………………………………

c

………………………………………………………………………

d

………………………………………………………………………

Xem đáp án » 17/10/2023 373

Câu 3:

Hãy liệt kê các bước cần làm khi có người bị tai nạn điện giật.

Bước 1

…………………………………………………………………..

Bước 2

…………………………………………………………………..

Bước 3

…………………………………………………………………..

Bước 4

…………………………………………………………………..

Xem đáp án » 17/10/2023 281

Câu 4:

Hãy kể tên và nêu chức năng các bộ phận chính của bút thử điện như hình duới đây.

Hãy kể tên và nêu chức năng các bộ phận chính của bút thử điện như hình duới đây.  STT  	  Tên bộ phận  	  Chức năng (ảnh 1)

STT

Tên bộ phận

Chức năng

1

………………….

…………………………………………………..

2

………………….

…………………………………………………..

3

………………….

…………………………………………………..

4

………………….

…………………………………………………..

5

………………….

…………………………………………………..

6

………………….

…………………………………………………..

7

………………….

…………………………………………………..

Xem đáp án » 17/10/2023 279

Câu 5:

Đánh dấu ü vào ô thích hợp để xác định những hành vi gây tai nạn điện thuộc nhóm nguyên nhân nào trong bảng dưới đây.


   Các nhóm nguyên nhân

            gây tai nạn điện

 

Các hành vi

gây tai nạn điện

Do tiếp xúc trực tiếp với vật mang điện

Do tiếp xúc gián tiếp với máy móc, thiết bị điện bị nhiễm điện

Do vi phạm khoảng cách an toàn với lưới điện cao áp và trạm biến áp

Sử dụng các thiết bị đang bị rò rỉ điện

 

 

 

Dùng vật dẫn diện chạm vào ổ điện

 

 

 

Sửa chữa điện khi chưa ngắt nguồn điện

 

 

 

Tiếp xúc với khu vực có dây dẫn mang điện bị đứt rơi xuống đất

 

 

 

Đến gần đường dây cao áp hoặc trạm biến áp

 

 

 

Xem đáp án » 17/10/2023 203

Câu 6:

Hãy trình bày các bước hô hấp nhân tạo cho người bị tai nạn điện giật.

...……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Xem đáp án » 17/10/2023 198

Bình luận


Bình luận