Câu hỏi:

24/10/2023 830

Điền từ hoặc cụm từ vào chỗ trống (….) trong các đoạn văn sau cho phù hợp về ý nghĩa lịch sử của khởi nghĩa Lam Sơn và khởi nghĩa Tây Sơn.

3.1. Khởi nghĩa Lam Sơn đã phát triển thành một cuộc ...(1), có tính chất ...(2) rộng rãi. Cuộc khởi nghĩa thắng lợi đã chấm dứt thời kì đô hộ của ...(3), khôi phục nền ...(4), đập tan âm mưu thủ tiêu nền văn hoá Đại Việt, mở ra thời kì phát triển mới của đất nước.

3.2. Phong trào Tây Sơn từ một ..(1) đã phát triển thành ...(2) rộng lớn, lập nên những chiến công hiển hách. Phong trào đã lật đổ các chính quyền phong kiến ...(3)..., xoá bỏ tình trạng ...(4) Đồng thời, phong trào còn đánh tan các thế lực ngoại xâm hùng mạnh, bảo vệ vững chắc nền ...(5) và ...(6) của Tổ quốc.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

♦ Yêu cầu 3.1

Khởi nghĩa Lam Sơn đã phát triển thành một cuộc (1) chiến tranh giải phóng dân tộc, có tính chất (2) nhân dân rộng rãi. Cuộc khởi nghĩa thắng lợi đã chấm dứt thời kì đô hộ của (3) nhà Minh, khôi phục nền (4) độc lập dân tộc, đập tan âm mưu thủ tiêu nền văn hoá Đại Việt, mở ra thời kì phát triển mới của đất nước.

♦ Yêu cầu 3.2

Phong trào Tây Sơn từ một (1) cuộc khởi nghĩa địa phương đã phát triển thành (2) phong trào dân tộc rộng lớn, lập nên những chiến công hiển hách. Phong trào đã lật đổ các chính quyền phong kiến (3) Nguyễn - Trịnh, xoá bỏ tình trạng (4) chia cắt đất nước Đồng thời, phong trào còn đánh tan các thế lực ngoại xâm hùng mạnh, bảo vệ vững chắc nền (5) độc lập dân tộc(6) chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nào không phải là bài học lịch sử của các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng dân tộc?

Xem đáp án » 24/10/2023 5,174

Câu 2:

Lập và hoàn thành bảng thể hiện mối liên hệ giữa các câu thơ trong bài Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi với một số sự kiện lịch sử tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427).

Câu thơ trong bài Bình Ngô đại cáo

Sự kiện lịch sử trong

khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

 

 

 

 

Xem đáp án » 24/10/2023 2,776

Câu 3:

Đóng góp của phong trào Tây Sơn trong việc tiến quân ra Bắc, lật đổ chính quyền họ Trịnh là gì?

Xem đáp án » 24/10/2023 2,741

Câu 4:

Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 400 - 500 chữ) nói về những bài học lịch sử từ các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng dân tộc đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Xem đáp án » 24/10/2023 1,440

Câu 5:

Hãy lập và hoàn thành bảng thống kê về nội dung chính của một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu diễn ra từ thế kỉ III TCN đến cuối thế kỉ XIX.

Tên cuộc khởi nghĩa

Thời gian

Địa điểm

Người lãnh đạo

Trận đánh lớn

Kết quả

1

 

 

 

 

 

Xem đáp án » 24/10/2023 957

Câu 6:

Người lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giành thắng lợi, lập nên Vương triều Lê sơ là ai?

Xem đáp án » 24/10/2023 927

Câu 7:

Điểm độc đáo của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là

Xem đáp án » 24/10/2023 898

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900