Câu hỏi:

24/10/2023 404

Hoàn thành bảng thống kê về các nội dung chủ yếu trong cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và Triều Hồ.

Lĩnh vực

Nội dung cải cách

Ý nghĩa

Kinh tế

 

 

Xã hội

 

 

Quân sự

 

 

Văn hoá, giáo dục

 

 

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lĩnh vực

Nội dung cải cách

Ý nghĩa

Kinh tế, xã hội

- Phát hành tiền giấy, cải cách chế độ thuế khoá, thống nhất đơn vị đo lường.

- Thực hiện chính sách hạn điền, hạn nô.

- Thúc đẩy kinh tế phát triển.

- Hạn chế thế lực của tầng lớp quý tộc; giúp nông dân có thêm ruộng đất để sản xuất.

- Chế độ thuế khóa nhẹ và công bằng hơn.

- Góp phần ổn định xã hội.

Quân sự

- Tăng cường lực lượng quân đội chính quy, xây dựng nhiều thành luỹ để phòng thủ ở những nơi hiểm yếu.

- Chế tạo vũ khí, đóng thuyền chiến,...

- Biên vào sổ hộ tịch các nhân khẩu từ 2 tuổi trở lên.

- Tiềm lực quốc phòng của đất nước được nâng cao.

- Số lượng binh lính trong quân đội tăng lên nhiều lần.

Văn hóa, giáo dục

- Bắt các nhà sư dưới 50 tuổi hoàn tục;

- Chấn chỉnh lại chế độ học tập và thi cử; mở rộng việc học, đặt học quan đến cấp phủ, châu.

- Tổ chức các kì thi, tuyển chọn được nhiều nhân tài cho đất nước.

+ Đề cao chữ Nôm, sử dụng chữ Nôm trong sáng tác văn chương; dịch sách chữ Hán sang chữ Nôm.

- Nho giáo từng bước trở thành tư tưởng chủ đạo trong xã hội; Phật giáo suy giảm vai trò và vị thế so với trước.

- Giáo dục, khoa cử có bước phát triển theo hướng quy củ, chuyên nghiệp, mang tính thực tiễn.

- Tính dân tộc trong nền văn hóa được chú trọng, đề cao.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hồ Quý Ly ban hành chính sách hạn điền và hạn nỗ nhằm mục đích gì?

Xem đáp án » 24/10/2023 13,863

Câu 2:

Có nhận định cho rằng: “Hồ Quý Ly là một nhà cải cách lớn, kiên quyết và táo bạo”. Em đồng ý với nhận định đó không? Vì sao? Sưu tầm thêm tư liệu từ tính sách, báo và internet để tìm dẫn chứng chứng minh cho ý kiến của em.

Xem đáp án » 24/10/2023 7,947

Câu 3:

Ý nào sau đây không phải lí do Hồ Quý Ly quyết định thực hiện chính sách hạn điền?

Xem đáp án » 24/10/2023 5,947

Câu 4:

Hãy xác định câu đúng hoặc sai về cải cách của Hồ Quý Ly và sai về cuộc cải Triều Hồ và giải thích ngắn gọn câu sai.

1. Từ nửa sau thế kỉ XIV, Nhà nước không còn quan tâm đến sản xuất nông nghiệp; không chăm lo tu sửa, bảo vệ đê điều, các công trình thuỷ lợi,...

2. Mâu thuẫn giữa nông dân nghèo, nô tì với giai cấp thống trị trở nên gay gắt dẫn đến các cuộc khởi nghĩa của nông dân và nô tì đã nổ ra như: khởi nghĩa Ngô Bệ (Hải Dương), khởi nghĩa Phạm Sư Ôn (Hà Nội), khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương (Sơn Nam),…

3. Dưới Triều vua Trần Nghệ Tông, Chu Văn An từng dâng sớ chém 7 gian thần nhưng không được chấp nhận nên ông đã từ quan về ở ẩn và dạy học ở Chí Linh (Hải Dương).

4. Hồ Quý Ly đã tiến hành một cuộc cải cách trên hầu hết các lĩnh vực, nhằm củng cố chế độ quân chủ tập quyền và giải quyết các mâu thuẫn về kinh tế, xã hội xuất hiện cuối thời Trần.

5. Hồ Quý Ly và Triều Hồ ban hành chính sách hạn điền nhằm hạn chế sự phát triển của chế độ sở hữu lớn về ruộng đất trong các điền trang, thái ấp của tầng lớp quý tộc.

6. Triều Hồ cho xây dựng nhiều thành luỹ kiên cố như: Đông Đô (Hà Nội), Tây Đô (Thanh Hoá), Đa Bang (Hà Nội),...

7. Hồ Quý Ly cho thực hiện một số biện pháp nhằm hạn chế sự phát triển của Phật giáo.

8. Trong 7 năm (1400 - 1407), Triều Hồ đã tổ chức ba kì thi, lấy đỗ gần 200 người, trong đó có một Trạng nguyên.

9. Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và Triều Hồ là cuộc cải cách triệt để, đã đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, củng cố quyền lực của chính quyền trung ương.

Xem đáp án » 24/10/2023 2,691

Câu 5:

Ý nào sau đây không phản ánh được sự khủng hoảng, suy vong của nhà Trần vào cuối thế kỉ XIV?

Xem đáp án » 24/10/2023 2,377

Câu 6:

Nội dung cải cách của Hồ Quý Ly trên lĩnh vực kinh tế là

Xem đáp án » 24/10/2023 932

Câu 7:

Ghép lĩnh vực ở cột A với biện pháp cải cách ở cột B sao cho phù hợp.

Ghép lĩnh vực ở cột A với biện pháp cải cách ở cột B sao cho phù hợp. (ảnh 1)

Xem đáp án » 24/10/2023 543

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900