Câu hỏi:

24/10/2023 565

Ghép các ý ở cột A với các ý ở cột B sao cho phù hợp về nội dung cải cách của vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX).

Cột A

 

Cột B

1. Nội các

 

a. Những người thân như anh, em, cha, con, thầy, trò,... không được làm quan cùng một chỗ

2. Lục Khoa

 

b. thực hiện chế độ thanh tra, giám sát đối với các cơ quan chuyên môn khác ngoài Lục Bộ

3. Đô sát

 

c. tham mưu và tư vấn cho hoàng đế các vấn đề an ninh, quân sự

4. Cơ mật viện

 

d. đứng đầu liên tỉnh, trực tiếp cai trị một tỉnh

5. Tuần phủ

 

e. đứng đầu một tỉnh

6. Tổng đốc

 

g. chuyển, tiếp nhận và lưu giữ công văn

7. Hồi tỵ

 

h. thực hiện chế độ thanh tra, giám sát đối với Lục Bộ

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ghép các thông tin theo thứ tự sau:

1 - g

2-h

3 - b

4 -c

5 - e

6 -d

7-a

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy xác định chỉ một ý trả lời đúng cho các câu hỏi từ 1 đến 7 dưới đây.

1. Mục đích cuộc cải cách của Minh Mạng là gì?

Xem đáp án » 24/10/2023 21,159

Câu 2:

Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời vua Minh Mạng.

Xem đáp án » 24/10/2023 8,524

Câu 3:

Hãy xác định câu đúng hoặc sai về nội dung cuộc cải cách Minh Mạng trong các câu dưới đây.

1. Cơ mật viện là cơ quan tư vấn tối cao cho nhà vua về những vấn đề hành chính, an ninh và quân sự.

2. Nội các và Cơ mật viện là cơ quan tham mưu và tư vấn cho hoàng đế trên lĩnh vực hành chính.

3. Tổng đốc thường là người đứng đầu liên tỉnh, trực tiếp cai trị một tỉnh.

4. Tuần phủ là người đứng đầu một tỉnh, đặt dưới sự kiêm quản của Tổng đốc.

5. Ở vùng dân tộc thiểu số, vua Minh Mạng tiến hành thử nghiệm bãi bỏ chế độ cai trị của các tù trưởng địa phương, bổ dụng quan lại của triều đình đến cai trị trực tiếp.

6. Vua Minh Mạng chia cả nước thành 30 tỉnh và 1 phủ.

7. Quốc tử giám là cơ quan phụ trách giáo dục của Triều Nguyễn.

Xem đáp án » 24/10/2023 3,600

Câu 4:

Thời Minh Mạng, bộ máy chính quyền địa phương trong cả nước gồm

Xem đáp án » 24/10/2023 3,277

Câu 5:

Cơ quan tư vấn tối cao cho nhà vua về những vấn đề quân sự quan trọng là

Xem đáp án » 24/10/2023 3,224

Câu 6:

Các cơ quan giám sát trong bộ máy nhà nước thời Minh Mạng là

Xem đáp án » 24/10/2023 2,482

Câu 7:

Vua Minh Mạng quyết định bỏ Bắc thành và Gia Định thành, chia cả nước thành các tỉnh, phủ vào thời gian nào?

Xem đáp án » 24/10/2023 1,323

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900