Câu hỏi:

24/10/2023 2,431

Nhân tố quyết định tạo nên chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên thời Trần là gì? Theo em, nhân tố đó được kế thừa và phát huy như thế nào trong thời đại ngày nay?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Nhân tố tạo nên chiến thắng trông các cuộc kháng chiến chông quân Mông - Nguyên đó là: lòng yêu nước, sự đoàn kết toàn dân, trên dưới một lòng cùng tham gia đánh giặc, cùng với sự chỉ huy tài ba của người lãnh đạo…

- Nhân tố đó được kế thừa và phát huy như thế nào trong thời bình:

+ Dù trong thời bình, nhưng chúng ta vẫn phải đoàn kết, trên dưới một lòng cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng đất nước.

+ Đảng và Nhà nước đưa ra những chính sách phù hợp để phát triển đất nước, nhân dân ấm no, hạnh phúc

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm khác biệt giữa cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán (năm 938) với các cuộc đấu tranh khác thời Bắc thuộc là gì?

Xem đáp án » 24/10/2023 22,207

Câu 2:

Trong lời Hiệu dụ của vua Quang Trung, câu “Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng” có ý nghĩa thể hiện tinh thần

Xem đáp án » 24/10/2023 2,393

Câu 3:

Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc được hiểu là

Xem đáp án » 24/10/2023 1,658

Câu 4:

Trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên, chiến thắng đi vào lịch sử như biểu tượng của truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc ta là

Xem đáp án » 24/10/2023 1,399

Câu 5:

Hoàn thành bảng thông tin dưới đây để làm rõ những điểm khác nhau giữa cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống năm 981 và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống năm 1075 - 1077.

Nội dung

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống năm 981

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống năm 1075-1077

Người lãnh đạo

 

 

Trận quyết chiến chiến luợc

 

 

Nghệ thuật

quân sự

 

 

Bài học lịch sử

 

 

Xem đáp án » 24/10/2023 1,376

Câu 6:

Trước tình hình thế giới và trong nước hiện nay có nhiều biến đổi, Việt Nam cần phải làm gì để giữ vững độc lập chủ quyền đất nước?

Xem đáp án » 24/10/2023 1,163

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900